Hello goodbye.

Übertürk Erdolf, de Eeuwig Chagrijnige, heeft via een van zijn buikspreekclowns laten weten dat hij as we speak gevangengenomen IS-strijdersterroristen gaat terugsturen naar hun land… Read More »Hello goodbye.

De Muur

Het was afgelopen week op de kop af 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Die val leidde vervolgens de ontmanteling van het Warschaupact… Read More »De Muur

Bouwprotest

Klimaatcrisis. CO2-crisis. Stikstofcrisis. PFAS-crisis. Niemand die het nog snapt, behalve de bureaucraat. Gevolg: hele land tot stilstand gekomen en duizenden mensen en bedrijven moeten vrezen… Read More »Bouwprotest

Jeuktaal

De verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In uw geval gelden daarbij bijzondere voorschriften omdat het gegevens… Read More »Jeuktaal

Sekte

De goeroe neemt binnen sektes een centrale rol in. Hij is de -vaak zelfbenoemde- charismatische leidsman van een groep mensen die uit ontevredenheid met het… Read More »Sekte