Het Rotterdams Elftal

Het gaat de laatste tijd voortdurend over de Lieve Stad, waar een kneiterlinks bestuur energiek de sloophamer hanteert en met verve de laatste normale mensen de stad uit treitert. Het policor pus dat daar de scepter zwaait ontneemt echter het zicht op de minstens even weerzinwekkende toestanden die zich in mijn mooie stad 010 afspelen.

Voor de niet-ingewijden in de Rotterdamse gemeentepolitiek: hier regeert een coalitie van 6 (ZES dus!) partijen, te weten VVD, Regressief Links, D33, PvdA, CDA en CU/SGP. Die coalitie regeert heel inclusief vanuit een collectief gevoelde rancune jegens Leefbaar Rotterdam, dat veruit de grootste partij is met 11 zetels. Waar hadden we dat toch eerder gezien? Leefbaar Rotterdam was vóór de verkiezingen een samenwerkingsverband aangegaan met Forum voor Democratie.en dat is bah vies, zo zei het geborneerde NRC-partijtje D33 al vóór de verkiezingen (terwijl het toen nog in een coalitie met Leefbaar Rotterdam zat nota bene).

Dit bestuursmodel van cordons sanitaires blijft overigens niet beperkt tot onze stad, maar zien we in meer gemeenten en nu ook in diverse provinciebesturen, waar Forum buitenspel gezet is tijdens de formatierondes. Zo werkt dat tegenwoordig en mijn vermoeden dat middenpartijen desnoods met tien partijen een coalitie vormen om uitdagers van het systeem maar uit te kunnen blijven sluiten wordt erdoor bevestigd.

Alles goed en wel, om dit te kunnen bewerkstelligen moesten er in Rotterdam niet 6 maar 10 wethouders komen. Gezellig druk, maar ook wel een stuk duurder natuurlijk. Maar daar ligt dit College niet van wakker. Nog een aardig detail: na de verkiezingen zijn lijsttrekkers Kasmi (D33), Kathmann (PvdA), de Langen (CDA) en Bokhove (Regressief Links) gewoon wethouder geworden. Ik kan mij dan toch niet geheel aan de indruk onttrekken dat je dat cordon sanitaire alleen maar opgetrokken hebt om een leuk baantje te kunnen scoren (en wie weet later naar Den Haag te verhuizen).

Zoals te verwachten was bij zo’n College gaat het zich dan ook met de verkeerde zaken bemoeien. En je kunt dan hoog of laag springen, als grootste oppositiepartij schop je nog geen deuk in een pakje boter. Dit kennen we al uit de landelijke politiek waar je als oppositie net zo goed vier jaar uit je neus kunt vreten omdat de uitkomst van debatten toch allang vaststaat.

In het kader van ‘pluk ze kaal’ is ook dit College voortvarend aan de slag gegaan om de burger centjes afhandig te maken. Verhoging van de parkeertarieven, verhoging van de OZB en last but not least, verhoging van de gemeentelijke belastingen. Die laatste belasting wordt overigens verhoogd omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting heeft verdubbeld. En nu blijkt dat je als RotterdammerT voor die extra kosten minder service gaat ontvangen.

Liefst 17 miljoen wordt er bezuinigd op ophalen van vuil en reparatie van stadsverlichting. De pakkans voor afvaldumpers gaat omhoog door de inzet van speciale heterdaadteams. Yeah right, dat gelooft toch helemaal niemand?

Iedereen weet dat het niet goed onderhouden van de buitenruimte allerlei nare effecten heeft, waarvan ongedierte nog het minste is. Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid komen tot wasdom in slecht onderhouden buurten, zoals al talloze malen wetenschappelijk is aangetoond. In Rotterdam hebben wij daar onder PvdA-bewind in de jaren negentig veel ervaring mee opgedaan. Het is nou juist onder Leefbaar Rotterdam (2002-2018) geweest dat deze hardnekkige problematiek, een gevolg van decennialang wegkijken en bestuurlijke inertie, de kop ingedrukt werd. Het lijkt erop dat dit elftal (inclusief Aboutaleb) de stad weer mijlenver terug in de tijd werpt. Een zeer slechte ontwikkeling.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

2 thoughts on “Het Rotterdams Elftal”

  1. Piet Gamelkoorn

    Die vier extra Wethouders kosten gedurende deze bewindsperiode €2.500.000, daar kun je als Gemeente veel mooie dingen mee doen.
    Goed stuk trouwens!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *