Weekoverzicht IX

Laat ik dit weekoverzicht eens positief beginnen. Ze is weg! Eva verruilt komend jaar de NPO voor RTL, waar ze nog veel meer geld kan gaan verdienen. Het is haar gegund. Maar het is ook óns gegund dat we geen Clintonsuperlatieven meer hoeven te horen, dat het woord ‘Twamp’ nu voorgoed van de staatstelevisie verdwenen is en dat onze nachtrust in een wat bedaarder, minder zenuwachtig tempo kan aanvangen. 1,2 miljoen mensen keken gisteravond nog naar haar laatste show, vermoedelijk om zeker te weten dat ze zich niet op het allerlaatste moment zou bedenken. Hoewel de strijd om de opvolging nog niet beslecht is (Nadia of Fidan?) wordt dit natuurlijk een #fail van bijbelse proporties want tegen Jeroen alleen of in duovorm met een van deze twee dames zal ze ingemaakt worden met boter en suiker. Eva oefende wel gisteren alvast voor haar nieuwe baan door gasten van het kaliber Marco Borsato, Gerard Joling en John ‘De dag die je wist dat zou komen’ Ewbank uit te nodigen aan haar kletstafel. Ze nam nog tot tranen geroerd afscheid en dat was dan dat. Tot ziens, Eva.

Verder was er gisteren nog de klimaatstaking, waar vooral veel jongeren aan deelnamen. Tussen de 20- en 30.000 mensen waren afgereisd naar Den Haag om nóg meer financiële klimaatellende te bepleiten bij onze regering. De leerplichtambtenaren zouden normaal gesproken hun handen vol hebben gehad aan het doorverwijzen van spijbelende kinderen naar bureau Halt maar hoefden niet in actie te komen. Onze scholen (die absoluut niet links zijn) hadden de kinderen al voorbereid in de lessen en aangekondigd dat een spijbelaflaat zo geregeld kon worden. Dat de griezelige Greta Thunberg met haar hel en verdoemenis de hele godganse week de social media, televisie en radio mocht beheersen hielp natuurlijk ook mee. Ik begrijp heus wel dat er iets niet goed aan het gaan is op onze planeet. Met name het -versneld- uitsterven van soorten is wat mij betreft zeer zorgwekkend. Daar moet echt iets op verzonnen worden. Dat lijkt me bij uitstek een zaak voor knappe koppen. Volwassen knappe koppen welteverstaan. Wie kinderen inzet om meer klimaatbewustzijn te genereren, verdient argwaan. En wie hun de stuipen op het lijf jaagt met apocalyptische scenario’s is bezig met een vorm van kindermishandeling die niet onderdoet voor religieuze indoctrinatie. Ik vind dan ook dat artikel 23 (en eigenlijk liever nog artikel 6) van de Grondwet zo spoedig mogelijk afgeschaft moet worden, maar dit terzijde.

Over indoctrinatie gesproken: het Sociaal Cultureel Planbureau heeft wederom een rapport geschreven over de belangrijkste problemen die de Nederlander graag opgelost wil zien. Wat blijkt? Klimaat/milieu is in zeer korte tijd gestegen naar de tweede plaats (was zevende), bóven ‘immigratie en integratie’ (vierde) dat jarenlang bovenaan stond (en waar overigens niets aan gedaan werd). Waarmee aangetoond is dat (overheids-)propaganda écht werkt. We kunnen ons allemaal nog wel herinneren dat Ed Nijpels eind vorig jaar zijn klimaattafelkletsrapport presenteerde. Onze regering zag in samenspraak met de ‘constructieve oppositie’ meelopers van GroenLinks en PvdA de oplossing in windmolens, warmtepompen en zonnepanelen. ‘Nou fijn, maar wat gaat dat allemaal kosten?’ was destijds de -terechte- reactie van een aanzienlijk aantal kiezers, hetgeen uitmondde in een klinkende verkiezingsoverwinning van het inmiddels zieltogende Forum voor Democratie. Deze sceptische houding is inmiddels allang verlaten want algehele paniek is uitgebroken, met als voorlopig dieptepunt de stikstofcrisis die vermoedelijk talloze boerenbedrijven in het ravijn zal storten. ‘Après nous le déluge’ lijkt het devies te zijn geworden en ik kijk nu alweer uit naar volgende week: ‘waarmee worden we nu weer om de oren geslagen?’

Gelukkig bestaan er nog relativerende liedjes, zoals het onderstaande. Geniet van uw weekend, lezer. Zolang het nog kan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

2 thoughts on “Weekoverzicht IX”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *