Boerenprotest

Deze geheel terechte motie van Forum voor Democratie werd op 19 september vrijwel unaniem afgeschoten. Zelfs het CDA en klein-christelijk, van oudsher steunpilaren van de agrarische sector, stemden tegen. Het is dan ook verrassend om te lezen dat ‘Den Haag’ opeens zo veel begrip heeft voor het massale boerenprotest dat vandaag losgebarsten is. Denken ze daar soms dat de boeren aan Alzheimer lijden? Of zijn het weer loze woordjes als straks in de beste monistische traditie de sector definitief de nek wordt omgedraaid?

Over de boeren gesproken, al jarenlang worden hun bedrijven geterroriseerd door (milieu-)regeltjes vanuit Den Haag en Brussel. Ook hebben zij met regelmaat te maken met huisvredebreuk plegende dierenrechtenactivisten. Dat ze desondanks in staat zijn gebleken het hoofd boven water te houden dankzij innovatie mag een godswonder heten. Inmiddels scoort de Nederlandse agrarische sector zeer hoog op criteria als dierenwelzijn en milieubewustzijn. Uw dagelijkse prakkie komt voor het overgrote deel op hun conto, het lijkt me zinvol om die realiteit onder ogen te zien.

De stikstofcrisis die nu speelt kwam als een donderslag bij heldere hemel. De oplossing hiervoor eveneens: forse inkrimping van de veestapel en langzamer gaan rijden zijn de maatregelen die de crisis oplossen, aldus de vliegensvlugge commissie-Remkes. Grootvervuilers als zware industrie en het vliegverkeer worden geheel ontzien en zelfs de Formule 1 op Zandvoort zál en móét doorgaan. Normaal zijn ze niet zo vlot in Den Haag en deze daadkracht doet dan ook ongewoon aan. Gevolg hiervan is dat niet alleen boerenbedrijven failliet dreigen te gaan, maar ook bouwbedrijven zware klappen gaan krijgen. Ook andere sectoren (denk bijvoorbeeld aan de verpakkingsindustrie) gaan hier gevolgen van ondervinden. Alleen maar doordat ambtenaren op dit moment geen vergunningen durven af te geven, loopt de hele kar in de poep.

Het lijkt me begrijpelijk dat de boeren protesteren nu ze zo in hun bestaanszekerheid bedreigd worden. Vaak gaat het om bedrijven die van generatie op generatie overgedragen zijn, waar trots op het métier nog leidend is en waar hard, heel hard gewerkt wordt. Het is een beetje anders dan de steriele bureaucratische kantoortuin, zullen we maar zeggen. Massaal zijn ze uitgerukt naar Den Haag, hetgeen een record aan filelengte veroorzaakt heeft hedenochtend. In die stad heeft burgemeester Krikke al een soort staat van beleg afgekondigd: slechts 75 tractoren mogen het Malieveld op en de stad is hermetisch afgesloten. Nou kan ik dat nog wel begrijpen: demonstreren is je recht, maar dat recht moet wel door de ordediensten gegarandeerd kunnen worden. Honderden, misschien duizenden tractoren in de binnenstad zorgt voor een onhanteerbare puinhoop. De gemeente Den Haag is, om dat te voorkómen, contracten aangegaan met collaborerende transportbedrijven die met vrachtwagens toegangswegen blokkeren. Hiervan gaat ook een ander, omineus signaal uit, iets wat mij doet denken aan de gewelddadige aanpak van de Gilets Jaunes in Frankrijk: dit ‘systeem’ zal er ook hier uiteindelijk alles aan doen om zichzelf in stand te houden. Dus mocht u zich ooit los kunnen rukken van Netflix of uw kruiswoordraadsel omdat u zich net als de boeren uitgeknepen voelt als een citroen, hoed u dan.

Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen en wens de boeren heel veel succes! Want uiteindelijk zong Ry Cooder het al: The farmer is the man who feeds us all.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *