Boerenprotest II

Het boerenprotest van afgelopen dinsdag tegen de roekeloze kabinetsplannen voor de oplossing van het stikstofprobleem mocht -terecht!- op de sympathie van grote delen van de bevolking rekenen. Binnen het boerenprotest gaan nu stemmen op om verder te gaan met acties, waarbij bezetting van Schiphol als een reële optie genoemd wordt. Of zo’n actie ook nog op bijval van het publiek kan rekenen is uiteraard onzeker, maar begrijpelijk is de oproep wel. Want wat hebben de boeren nu eigenlijk aan toezeggingen gehoord van de minister? Als boer zou ik er ook niet gerust op zijn. ‘Geen halvering’ van de veestapel kan ook ‘dertig procent minder’ betekenen, wat eveneens voor veel boeren sluiting van de toko zou inhouden.

Het is overigens opvallend dat verzet tegen gekkigheid wel vaker vanaf het ‘platteland’ moet komen. Eerder kwamen de Blokkeerfriezen al in actie tegen de anti-Zwartepietdrammers en het lijkt er dan ook op dat het gezonde boerenverstand wél een vuist durft te maken tegen diversiteitsgejank of schoffering vanuit Den Haag. (Opmerking: bovenstaande woorden zijn expliciet geen uitdrukking van Randstedelijke arrogantie van de schrijver ten opzichte van ‘het platteland’, integendeel.)

Velen spreken nu de hoop uit dat het protest tegen het Oost-Indisch dove kabinet, dat keer op keer grote groepen van de bevolking financieel pakt en monddood probeert te maken, zich zal verbreden. Deze hoop heb ik ook, hoewel ik daar niet veel van verwacht.

Van bijvoorbeeld vakbonden is helemaal niets te verwachten. Vastgeroest in het poldermodel maken die al jaren niets klaar. Behalve hun inzet voor banenbehoud van kantoorstoelklevers met lange dienstverbanden ten koste van de jongere generatie en geleur en gesoebat over lullige procentjes loonsverhoging hoor je daar maar weinig van.

De kerken dan? Behalve het gegeven dat inmiddels -geheel terecht overigens- geen hond meer naar Jezus’ boodschap komt luisteren en zij dus numeriek helemaal niets voorstellen is daar niets van te verwachten. Ja, als iemand een beetje vloekt staan ze vaak wel klaar om te wijzen op de toon. En ook als ze hun stokpaardje ‘eindeloos lijden is een mensenrecht’ weer eens te berde mogen brengen in een abortusdebat zie je wel wat activiteit daar. Maar voor het overige is dit zieltogende clubje ook geen interessante partner.

De oppositie in de Tweede Kamer? Welke oppositie eigenlijk? De meelopers van GroenLinks? Die boerenhatende partij wil zelfs nog veel verder gaan. En ook op andere gebieden geeft Jesses club blijk van groot dedain voor de Nederlandse burger. De PvdA? De partij die tegen het ontzien van de boeren in de Tweede Kamer had gestemd en in de Eerste Kamer Rutte III niets in de weg legt? Nauwelijks serieus te nemen, deze opportunistische kwezels. Blijven over: Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid. Hoewel beide partijen de boeren volmondig steunen en gerechtvaardigde bezwaren hebben tegen andere aspecten van het huidige middenklasse-uitkleedbeleid bereiken ook zij maar weinig. Ze mogen simpelweg niet meedoen.

Blijft nog over: het spontane volksprotest. Met protest bedoel ik dan niet ‘uit solidariteit’ een geel hesje/Wilders’ beeltenis/’ik ben pro-Piet’ plakken in je social media-profielfoto. Ook niet: wachten tot je weer eens uit protest het vakje Forum, PVV of desnoods SP rood mag kleuren . Evenmin het gratuit ondertekenen van kansloze online petities tegen weer een schofterige kabinetsmaatregel. Ik bedoel dus: echt de straat op, laten zien dat je het niet langer pikt. Welnu, ik zie dat niet gebeuren. Anders dan in Frankrijk waar na bijna een jaar nog steeds elke week duizenden mensen de straat opgaan, blijft de apathische Nederlander geheel gedomesticeerd thuiszitten.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

3 thoughts on “Boerenprotest II”

  1. Ik roep de Nederlandse bevolking op om op 29-10 achter de boeren te staan en landelijk te staken en demonstreren. Alles platleggen. Dan kan de regering zien dat Nederlanders het zat zijn. Ook geeft het platleggen een duidelijk beeld wat uiteindelijk het resultaat is van het huidige krankzinnige beleid.

  2. Boeren, vissers, mensen in de zorg, onderwijzers, hard werkende nederlanders en de hele groep gepensioneerden, worden steeds vaker gepakt door belasting verhoging, huren, accijns enz en sprookjespolitiek stikstof en klimaat. staak dus mee [eendracht maakt macht] [

  3. De boeren doen tenminste iets. De stedeling kaat zich gaar koken door islamisering en doet niks. Lafbekken. Niksnutten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *