Van harte gecondoleerd

Gefeliciteerd, mijnheer Rutte! U zat afgelopen week exact twee jaar met uw huidige ploeg aan de knoppen. En twee weken geleden was u negen jaar premier van ons land. En de pret is nog niet over, want u wilt er nog eens zes jaar aan vastplakken, zo zeggen intimi. Hoewel u in uw eerste kabinetten nog wel enigszins uw best deed om maatschappelijk draagvlak te realiseren, is daar gedurende deze termijn geen sprake (meer) van. Het vooruitzicht nog eens zes jaar met dit soort beleid geconfronteerd te worden is voor velen een horrorscenario. “Oprechte deelneming” is voor hen dan ook meer op zijn plaats. Want wat heeft Rutte III ons opgeleverd?

Uw portemonnee

Volgens ons kabinet gaan we er allemaal op vooruit. Het blijft dat ook steeds maar herhalen, terwijl toch voor veel mensen de realiteit een andere is. Verhoging van de BTW, het korten van pensioenen, de verhoging van de ziektekostenverzekering, de energienota en de gemeentelijke belastingen, het zijn zomaar wat voorbeelden die aantonen dat die realiteit toch net iets anders in elkaar zit dan met een ministerieel Excelsheet gemodelleerd wordt. Een toename van het aantal uithuiszettingen, mensen die niet meer naar de tandarts gaan uit vrees voor enorme kosten, steeds meer klanten voor de Voedselbank, het zijn de keerzijden van uw beleid, mijnheer Rutte. Extra wrang in dit verband was het dat u een aantal multinationals een douceurtje wilde geven in de vorm van de afschaffing van de dividendbelasting. Pas toen daar hevig verzet tegen ontstond, slikte u dat waanzinnige plan in. Uw ploeg is verder ook gewoon doorgegaan met het uitverkopen van ons land aan de armere EU-landen, voor wie wij een gratis pinautomaat zijn geworden. Inmiddels zijn, meer recentelijk, onze eigen boeren en de bouwsector het slachtoffer geworden van onbehoorlijk bestuur, ingegeven door (wéér) de EU-regeldrift. Hierdoor staan nu duizenden banen op de tocht. ‘Rutte III’ zal nooit proberen om eens in het belang van onze eigen mensen op te staan tegen de EU-dictaten. Het slikt alles van Brussel en eigen soevereiniteit komt niet in zijn woordenboek voor. Maar de kous is daarmee nog niet af, want het eveneens pardoes uit de lucht gevallen ‘klimaat’ gaat de burger de komende jaren nog veel meer op kosten jagen. Warmtepompen, zonnepanelen, het gaat klauwen met geld kosten (en de verstrekkers van deze producten veel geld opleveren).

Uw vrijheid

Bij het aantreden van uw derde kabinet had u al gauw door dat mevrouw Ollongren gedreven werd door tomeloze machtshonger en de geschikte haat voor de vrijheidsminnende burger bezat. Die kon u dus wel voor een opdracht het veld in sturen, mijnheer Rutte. En ze ging uitermate voortvarend aan de slag, die had u echt goed gescout. Zo hielp ze het raadgevend referendum om zeep en wist ze zelfs een referendum over dit besluit te dwarsbomen. Verder begon ze een campagne tegen nepnieuws en beïnvloeding door buitenlandse mogendheden van onze verkiezingen. Een fenomeen dat echter niet bleek te bestaan, maar waarvoor ze geen politieke consequenties zal hoeven dragen. Daar zorgt uw monistische stemvee in de Tweede Kamer wel voor. Overigens heeft uw kabinet zich ook niet verzet tegen de Orwelliaanse desinformatiemonitor in Brussel. Ook hier dus geen kritische geluiden, maar gewoon meewaaien met de eurocraten. Een paar dagen geleden werd verder nog een NOS-journalist gegijzeld omdat hij zijn bron niet wilde openbaren. Allemaal aanwijzingen dat dit kabinet niet veel geeft om (pers)vrijheid.

Uw veiligheid

Mega-onbenul Judith Sargentini tweette in 2015 nog dat het hysterisch was om te veronderstellen dat IS-strijders met de vluchtelingenstroom mee zouden komen om hier aanslagen te plegen. We zijn in Europees verband alweer tig aanslagen verder, maar de asielinstroom blijft maar doorgaan. Hoewel we hier van grote aanslagen gelukkig -nog- verschoond zijn gebleven, geeft een deel van deze vluchtelingen toch aanzienlijke andere problemen. Oprichting van ‘aso-azc’s’ duidt daar al op. De asielaanvraag dan maar direct afwijzen en het schorriemorrie uitzetten kan zeker wettelijk weer niet of zo. Sowieso doet ‘Rutte III’ niet aan uitzetten, waardoor uitgeprocedeerde onruststokers uit ‘veilige landen’ hun criminele plundertocht door ons land kunnen voortzetten. Waarom ons kabinet de veiligheid in de openbare ruimte zo te grabbel gooit is mij een raadsel. Handhaving is toch een van de kerntaken van onze overheid. Als klap op de vuurpijl gaan er nu ook stemmen op om naar Syrië uitgereisde strijders terroristen maar terug te halen. Dan kunnen we ze tenminste berechten. Dat is een klap in het gezicht voor de slachtoffers die dit tuig daar gemaakt heeft. Maar het is vooral een groot gevaar voor onze samenleving. Omdat bewijzen van de begane oorlogsmisdaden vaak ontbreken zal een groot deel van dit ongedierte al na een korte gevangenisstraf weer vrijkomen. Zoals we allemaal weten, behalve de nono’s in de hulpverleningsindustrie, werkt deradicalisering niet. De mogelijkheid dat dit uitschot hier straks aanslagen gaat plegen lijkt me niet denkbeeldig. Achtereenvolgende kabinetten hebben jarenlang de tijd gehad om een internationaal tribunaal te organiseren. Er is NIETS van terecht gekomen. Verder rijst het aantal steek- en schietincidentenpartijen de pan uit, schiet de mafia nu zelfs advocaten dood op klaarlichte dag en zijn plofkraken aan de orde van dag. Dat zijn toch allemaal zeer zorgelijke ontwikkelingen, mijnheer Rutte. Anders gezegd: ik ga me er niet bepaald veiliger van voelen, en ik denk met mij velen niet.

Wat me nog het meest verbaast: ondanks alle aanwijzingen dat het met ons land de verkeerde kant op gaat en dat u daar toch echt een behoorlijke inbreng in heeft gehad, blijft uw partij, de VVD, fier aan kop gaan in de peilingen. Het is dan ook helemaal niet uitgesloten dat we nog eens zes jaar van uw prestaties mogen genieten.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 77

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

8 thoughts on “Van harte gecondoleerd”

  1. Je moet er toch niet aan denken dat deze incompetente,leugenachtige faalpremier en psychopaat nog zes jaar de kans krijgt om Nederland de genadeklap toe te dienen. Het zal nu al jaren kosten om de door hem veroorzaakte schade te herstellen, waarbij nog heel wat weggemoffeld walgelijks aan het licht zal komen.
    Sluit je aan bij de lopende acties en protesten om ervoor te zorgen dat deze zielloze, hersenloze, emphatieloze idioot voorgoed het veld ruimt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *