Wieden, schoffelen en aanharken

Hierboven de tekst van de motie die GroenLinks-Kamerlid Ellemeet gisteren indiende. Chinezen worden schijnbaar op grote schaal gediscrimineerd in ons land vanwege het Corona-virus. Eerlijk toegegeven: als ik hier gemondkapte Chinese toeristen -het kunnen ook Japanners zijn of andere Aziaten, ze lijken immers allemaal op elkaar- de Markthal in zie lopen, zorg ik ook dat ik een beetje uit de buurt blijf. Over incubatietijd en infection rate is nog zo weinig bekend dat me dat gewoon verstandig lijkt. Maar discrimineren? Echt? Er zal heus wel ergens in Nederland een verdwaalde wappie rondlopen die de schuld van Corona bij een individuele Aziaat legt en begint te schelden. Domheid heb je toch overal. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit op grote schaal gebeurt. Aziaten in ons land klagen, in tegenstelling tot andere, niet bij naam genoemde bevolkinsgroepen, verder zelden of nooit over discriminatie. Maar wie weet kan onze Staatsomroep er eentje vinden die à la Sylvana los wil gaan op de witte Nederlanders. Bij de Dodenherdenking lukt het immers ook altijd om die éne hoofddoek op de Dam te spotten.

“Hebben ze nou echt helemaal niets anders te doen daar in ons parlement?”, zo dacht ik gisteren. Maar het ging nog verder: ik had vannacht een heuse nachtmerrie en droomde dat GroenLinks, D66 en de PvdA ons land bestuurden. Een levensgevaarlijk virus had ons land bereikt. Dat virus had al een aantal dodelijke slachtoffers gemaakt. En ik zag op televisie Kamerdebatten over Nog Veel Belangrijker Zaken als genderneutraliteit, islamofobie en vrouwenquota. Badend in het zweet werd ik wakker, dat zult u begrijpen.

Velen zullen zo’n motie als die van Ellemeet deugexhibitionisme noemen, of wegkijken. Ik denk niet dat die termen de gehele lading dekken, ook al werd ik zelf ook wat pissig over haar triomfantelijke toon op Twitter, waarbij uiteraard Forum voor Democratie het weer eens moest ontgelden. Ik vermoed namelijk dat mevrouw Ellemeet écht denkt dat ze hiermee een Probleem heeft opgelost. Ook haar achterban zal zeer tevreden zijn. De GroenLinks-stemmer denkt ten diepste dat Nederland af is. Af, in de zin van: de belangrijkste problemen zijn opgelost, we kunnen ons nu beperken tot een beetje wieden, schoffelen en aanharken zodat Moestuin Nederland nog mooier wordt.

Het rubberenspeeltuintegelsocialisme van GroenLinks vindt zijn hoogtepunt in *zucht* ‘het Klimaat’. Pleidooien om elektrisch te gaan rijden, zonnepanelen aan te leggen, ons hele land vol te plempen met windmolens, boeren stante pede te onteigenen, ze komen allemaal van GroenLinks. Haar kiezers kunnen zich alle voorgestelde maatregelen gemakkelijk veroorloven namelijk. Links is GroenLinks (én de PvdA!) allang niet meer: juist bovenmodalen stemmen in groten getale op die partij, een zeer eigenaardige observatie, althans voor mij als oud-sociaal-democraat.

Kortom, de GroenLinkser weet niet beter. Daarom is het ook zo moeilijk om met zo iemand in discussie te gaan. Hij/zij/x ervaart de realiteit geheel anders. Dat wegkijken gebeurt niet opzettelijk. Dat deugen evenmin. Ik weet dat het moeilijk is, maar probeer een beetje lievvv te zijn voor de GroenLinkser. Hij/zij/x verdient uw compassie.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *