De Privacymens

Iedereen die -lang geleden alweer- in een kantoortuin heeft gewerkt, kent het fenomeen van de innerlijk gepensioneerde collega wel. De collega met een dienstverband van 900 jaar, die in een hoekje bij het raam kalmpjes zit te vergelen, nooit een stapje extra doet (vooral niet als hij daarmee een collega kan helpen), en voor wie alles te veel moeite is. De innerlijk gepensioneerde is altijd tegen ‘wat hullie van boven besloten hebben’, vooral wanneer zulke ingrepen zijn werk vereenvoudigen. Heeft hij niets meer in te brengen tegen goede ideeën, dan zal hij principieel ‘tegen’ zijn.

De innerlijk gepensioneerde vertoont veel gelijkenissen met de Privacymens, die zich nu zo roert, omdat het kabinet een app wil laten ontwikkelen die Coronabesmettingen detecteert via GPS. Wie in contact is geweest met een geïnfecteerde, kan zich laten testen. De app werkt namelijk in combinatie met een aanzienlijke uitbreiding van de testcapaciteit naar mogelijk zelfs 29.000. Per dag! (tip voor de Privacymensen die dit lezen: Trouw houdt bij hoe vaak u op de site geweest bent. Daardoor kan het zijn dat voorgaande link niet werkt, omdat u al vijf artikelen gelezen hebt. Doe dan het volgende: verwijder al uw cookies. Of: open de link, rechts klikken!, in een zogenaamd ‘incognito venster’. Zo omzeilt u Trouws stiekeme bespionering en stelt u uw zo waardevolle privacy veilig).

De Privacymensen weigeren elke medewerking om het Corona-probleem op te lossen. Puur principieel, net als de innerlijk gepensioneerde. Een stortvloed aan bezwaren zetten zij nu op Facebook, Twitter en andere fora, toch niet echt bedrijven die het erg nauw nemen met hun privacy. Kunnen we nog lachen om deze morbide stupiditas, erger wordt het wanneer men even stilstaat bij hun gezinnen. Ze willen dus niet weten of ze op straat of in de supermarkt mogelijk besmet zijn geraakt en zo mogelijk bij thuiskomst hun huisgenoten zouden kunnen aansteken. Want: privacy. Dat zo’n app (samen met de verruiming van het aantal tests) een bijdrage kan leveren aan een voorzichtige versoepeling van de huidige lockdownmaatregelen: iedereen met een IQ > mijn schoenmaat snapt dit, maar de Privacymens wil er niets van weten. Democratisch vastgestelde, volledig dichtgetimmerde regels over gebruik van de verzamelde gegevens, toezicht op vernieting na afloop? De Privacymens heeft er geen zin an, want: privacy. De Universiteit van Oxford heeft onderzoek gedaan in Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar ze ook zo’n tracking app willen introduceren. In elk van die landen blijkt het contingent Privacymensen ongeveer 20% te belopen. Dat zijn dan -niet verrassend- mensen die toch al ‘tegen alles wat hullie van boven besloten hebben’ waren.

Het lijkt me gewoon fair om te stellen dat de Privacymens helemaal niets wil, behalve thuis in lockdown zitten. De huidige maatregelen vindt hij wel in orde en ze mogen best wat langer duren. Een van de basisbeginselen van een democratie is het rekening houden met gevoeligheden van minderheden. 20% lijkt me een significante groep, heel anders dan de racismeroepers van KOZP, die alleen zichzelf vertegenwoordigen. Ik stel daarom het volgende voor. Gewetensbezwaarde Privacymensen krijgen per post (niet digitaal, want privacy) een document toegestuurd, dat zij in moeten vullen en bij het gemeentehuis in moeten leveren. Dat kan helaas niet zonder NAW-gegevens, zoals postcode en huisnummer, BSN etc, maar is wel van belang om het door hen zo gekoesterde thuisblijven te kunnen garanderen. Elke gemeente zal een boodschappen- en apotheekservice in moeten stellen voor de weigeraars, zodat ze in hun huis of appartement wel gewoon kunnen blijven doen wat ze nu doen: thuiswerken, zich ergeren aan de kinderen, ruzie maken met hun partner, Netflix ‘uit’ kijken. Wanneer door het gebruik van de app het aantal besmettingen afgevlakt is, blijven de Privacymensen ook thuis. Wat voorzichtig opgebouwd is, daarvan worden free riders uitgesloten. Dat geldt ook voor de situatie waarin kroegen, musea en evenementen weer langzaamaan opengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een certificaat ‘clean’. De Privacymens blijft thuis totdat heel Nederland getest is, de gebruikers de app van hun telefoon verwijderd hebben en de gegevens ervan vernietigd zijn. Als extraatje binnen dit pakket: Privacymensen krijgen recht op gefilterd internet, een beetje zoals Erdolf dat in Turkije doet. Dat betekent geen toegang tot notoire privacyschenders als Facebook, Google en Twitter.

Het lijkt me een eerlijk voorstel dat rekening houdt met de privacybezwaren van de weigeraars. We doen zoiets al in de Biblebelt met de vaccinaties, dus ik zie niet in waarom we de Privacymensen niet ook hun hobby gunnen.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *