300 miljoen euro

Ik ben maar een eenvoudig krabbelaartje en zou mezelf zeker geen kunstenaar durven noemen. Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met schrijven over politiek en maatschappij, eerst nog op Facebook, maar daarna (ongeveer een tiental maanden geleden) vanaf deze plek, mede op aanraden van een aantal kennissen binnen de journalistieke wereld. Adverteren (met een minder mooi woord: spammen) doe ik via onder meer LinkedIn, Facebook en Twitter. Zo probeer ik een (groter) lezerspubliek aan te spreken, in de hoop dat daar weer lezers tussen zitten die wat willen doneren. Omdat ik verder geen kruiwagens heb, doe ik dit dus geheel zelfstandig. De tijd van gratis content is voorbij en ik schaam me ook niet om af en toe om een kleine bijdrage te vragen. Ook hier moet de schoorsteen roken, nietwaar? De donaties zijn helaas (nog) niet van dien aard dat ik er bijvoorbeeld mijn vaste lasten van kan betalen. Daarom heb ik een (eenvoudig) baantje erbij genomen. Reeds om 4.55 uur gaat mijn wekker en zo rond 5.20 uur zit ik op mijn fiets, op weg naar het Sorteercentrum van PostNL. Waarom? Omdat ik mijn handje niet op wil houden bij de overheid en tóch over de middelen wil blijven beschikken om hetgeen te doen waarin ik plezier schep: schrijven. Wanneer niemand mij leest en dus ook niemand donaties doet, lijkt het me duidelijk dat ik een ander publiek moet zien te vinden, iets anders met m’n schrijverij moet doen, óf helemaal de stekker eruit trekken. Zo werkt de wet van vraag en aanbod nou eenmaal.

Ik was in het licht van bovenstaande dan ook onaangenaam verrast toen ik vernam dat mevrouw van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de cultuursector zomaar € 300 miljoen gaat geven om de pijn van de Corona-crisis te verzachten. Let wel, dit bedrag komt bovenop eerder gedane toezeggingen. En, eigenlijk veel schokkender: nóg is het niet genoeg volgens de sector.

Dat je als artiest nu niet kunt optreden, is triest, dat snap ik ook wel. Maar word je daar echt depressief van? Ene Sven Ratzke (wie is dat dan?) vertelde weliswaar dat hij soms liedjes op Instagram plaatst, maar dat mensen dan wel eens de indruk zouden kunnen krijgen dat kunst gratis is. Vandaar dat hij er terughoudend mee is. Wat is dit voor een rare gedachtengang, Sven? Je kunt toch, net als ik, een doneerknop op je pagina zetten? Als het leuk is, wat jij doet, dan denk ik dat mensen daar echt wel wat centjes voor overhebben hoor. Hetzelfde geldt voor muzikanten, die vanuit hun huiskamer opnames kunnen delen via bijvoorbeeld YouTube of Facebook Live. Misschien overbodig, maar ik noem het toch even: als je bezoekers het niet leuk vinden, dan doneren ze niets. Zo werkt het.

Ik begrijp sowieso niet dat een kunst- en cultuursector als een klein kind jengelend op de grond gaat liggen bedelen om geld. De situatie waarin wij nu verkeren is, wellicht wrang om te constateren, bij uitstek inspirerend voor kunstenaars. Ik kan verder niets met een fototoestel of een schildersezel, maar ik kan me voorstellen dat al die lege straten, die verstilling, heel mooie plaatjes op kunnen leveren. En het zou me ook niet verbazen als mensen daar, ondanks de financiële crisis, geld voor willen betalen. Een Nederlandse schrijver zal vermoedelijk niet zo’n fenomenaal quarantaine-boek schrijven als Albert Camus, maar me dunkt dat uit de lockdown gigantisch veel inspiratie geput kan worden. Inspiratie waar dan ook weer wat geld tegenover staat van mensen die zich herkennen in het beschrevene. Of niet natuurlijk.

Wat is dit voor onzin? Kunstenaars zijn toch de creatievelingen onder ons? Mensen die steeds iets nieuws verzinnen? Die andere, onontgonnen terreinen verkennen, niet alleen inhoudelijk, maar ook in de wijze van presentatie? Waarom meteen die handdoek in de ring gooien en onderdak zoeken bij Vadertje Staat? Zíjn jullie eigenlijk wel kunstenaars? Trouwens, mevrouw van Engelshoven, u geeft deze druiloren dan € 300 miljoen, maar ik zie dat u ook van de ‘Wetenschap’ bent. Zou u dat geld dan niet beter in zijn geheel overmaken aan wetenschappelijk onderzoek naar een vaccin tegen Covid-19? Of anders schenken aan uw collega Hugo de Jonge, voor de aanschaf van mondmaskers voor de gehele bevolking? Is dat niet veel belangrijker op dit moment?

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

2 thoughts on “300 miljoen euro”

  1. Gloeiende gloeiende, ik snap niet dan de overheid telkens opnieuw verkeerde prioriteiten stelt. Zijn ze nou zo stom of zijn ze stom? Er wordt met enorme bedragen gestrooid naar vakgroepen die dat geld lang niet nodig heeft, terwijl andere groepen moeyen bedelen om elke cent.
    Al die omhooggevallen onderwijzertjes die de politiek zijn ingegaan nemen nu beslissingen waarvan zij de impact niet if nauwelijks begrijpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *