Gooi het maar in mijn pet

Hoewel heel veel van de versoepelingsmaatregelen al uitgelekt waren, heb ik meermaals “Wat zegt-ie nou!?” gedacht, toen Mark Rutte eergisteren zijn persconferentie hield. Gisteren was ik nog te verbouwereerd om er iets van te vinden (dat werd me zelfs gevraagd, ook al ben ik geen lid van het Schaduw Outbreak Management Team), maar vandaag ben ik toch maar met frisse tegenzin in de inhoud gedoken. Die lockdown gaat dus versoepeld worden, maar eerst doe ik even een kleine terugblik.

Ja, ons land werd volledig overvallen door het virus. Ja, er waren niet voldoende IC-bedden. Ja, er waren niet voldoende medische mondmaskers. Ja, er was te weinig oog voor de gevaren in de verzorgingstehuizen. Allemaal waar, maar daarin was ons land niet uniek: ook in andere landen was het instrumentarium beperkt en werden behoorlijk wat fouten gemaakt in weer geheel andere domeinen. Het vervelende van crisismanagement is namelijk dat je het nooit perfect kunt doen. Het is onmogelijk om iets wat je voor de eerste keer doet, van begin tot einde helemaal goed te doen. Ik vind het dan ook wat gemakkelijk om daar eindeloos stennis over te schoppen. Binnen de beperkte mogelijkheden heeft ons kabinet het best heel redelijk gedaan. De missers die ik zie, hebben voornamelijk betrekking op de communicatie:

  • Het afkondigen van de lockdown was in eerste instantie voor een behoorlijk aantal mensen niet duidelijk genoeg. Bij de eerste mooie dag werd massale drukte in onder meer parken en op stranden gemeld;
  • Rutte leek geïrriteerd over zo veel domheid en trok het touw strakker aan: dit soort taferelen is uit den boze. Blijf thuis, behalve als u boodschappen moet doen, naar werk gaat of een ommetje wilt maken;
  • “In mei komen we erop terug”, was de boodschap. Het leek heel aardig te gaan totdat duidelijk werd dat ‘mei’ niets anders kon betekenen dan (verregaande) versoepeling. Gevolg: verrommeling van de afspraken, openlijke dreigementen van bijvoorbeeld Horeca Nederland (‘wij gaan hoe dan ook open op 1 juni’) en toenemende burgerlijke achterlijkheid (zoals IKEA enkele weken geleden ondervond).

Onder invloed van economische druk en debilisering van delen van ons volk heeft ons kabinet nu besloten om de regels te versoepelen. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat het RIVM met deze besluiten heeft kunnen instemmen (ik hoorde Rutte deze keer opvallend genoeg niet of nauwelijks over ‘de deskundigen’). Het moge duidelijk zijn: volksgezondheid staat nog wel op 1, maar economie en verlossing van netflix van de arme burger zijn invloedrijke factoren geworden voor het beleid. Dat daar op termijn een balans in moet komen is mij overigens ook wel duidelijk. Maar lukt dat met deze maatregelen? Ik heb er een hard hoofd in. Ik zoom even in op een paar aspecten van het maatschappelijk leven.

Neem nou het Openbaar Vervoer. Je moet daar vanaf 1 juni (als het drukker gaat worden) een mondkapje op. Dat mondkapje moet niet-medisch van aard zijn en zal verder ook nog wel wat andere specificaties hebben. Draag je een verkeerd mondkapje, dan kun je uit het OV gezet worden of zelfs een boete krijgen. Handhavers op de tram worden dus naast chipkaart-scanners ook mondkapje-beoordelaars. Het lijkt me hét recept voor allerlei ellende.

Eveneens per 1 juni: bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen mogen open, maar voor maximaal 30 personen (inclusief personeel). Grappig: je moet reserveren, zodat de uitbater kan inschatten hoe groot het risico is als jij zijn toko bezoekt. Ik moet een kroeg gaan bellen als ik een biertje wil gaan drinken? Het zal voor grote vertierwinkels geen probleem zijn om die 1,5 meter afstand te garanderen, maar wat als je café een pijpelaatje is? Kan toch niet? Hoe controleert een uitbater eigenlijk dat je bijvoorbeeld een gezin bent en om die reden die 1,5 meter afstand niet aan hoeft te houden? Gaat hij je doopceel lichten?

Nog chaotischer wordt het inschatten van samenkomsten:

“Zo zijn in veiligheidsregio Gelderland-Zuid waar de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voorzitter van is al vele bekeuringen uitgedeeld, voornamelijk wegens ‘samenkomsten’. Spreek je daar met een vriend af in een park en kom je daar anderen tegen die er – op veilige afstand – bij komen zitten, ,,dan spreek je van een samenkomst‘’, stelt een woordvoerder van die Veiligheidsregio. En dan krijg je een bekeuring.
In Gelderland-Midden, waar de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch de scepter zwaait, wordt vooral gekeken naar de anderhalve meter afstand. Met vier of vijf man in een park zitten kan daar. Marcouch: ,,Tenzij het een samenkomst is met toeters en bellen. Want dan is elke samenkomst verboden.””

Snapt u het nog? Dat treft, want ik ook niet. Het lijkt erop dat de Hollandse ziekte weer toegeslagen heeft: veel mitsen en maren, compromissen sluiten, totdat een besluit gevonden wordt dat niemand nog begrijpt maar dat wel intrinsiek klopt. Je kunt je afvragen wat een eindeloze vergadermarathon hieraan voorafgegaan is, totdat iedereen zijn plasje had gedaan.

Immunoloog Ger Rijkers noemt het treffend “een beetje pokeren” en is ervan overtuigd dat het aantal besmettingen weer gaat stijgen na 1 juni. Ik denk dat ook. Niet alleen zijn de maatregelen nauwelijks te handhaven, velen (en dat aantal zal groeien) zullen er een aanwijzing in zien dat alles weer wordt zoals het was en zich minder verantwoordelijk gaan gedragen (nog geen 24 uur na de persconferentie moest de politie onwillige passagiers uit een overvolle trein halen, ik bedoel maar). Het is jammer dat Rutte en het OMT niet meer nadruk hebben gelegd op angst aanjagen, wellicht was de boodschap dan beter overgekomen, met name bij jongeren. Heel veel mensen hoor je immers nog steeds roepen dat alleen ouderen of risicogroepen eraan sterven, zonder te weten dat ook gezonde mensen levenslang de effecten van ‘Corona’ kunnen blijven dragen. Voor mij een overweging om het risico op besmetting nog steeds zo beperkt mogelijk te houden en te doen alsof er niets veranderd is. Gooi het maar in mijn pet Rutte, ik blijf thuis.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 13

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *