Arme Maurice

De video van Maurice de Hond, waarin hij twijfels uitte over nut en noodzaak van de 1,5 meter-regel, is door YouTube verwijderd. En Maurice is nu boos, net als zijn volgers, die in hun eeuwige argwaan censuur vermoeden.

Laat ik eerst even ingaan op die volgers. Maurice de Hond plaatste zijn content op het platform YouTube. De kans dat premier Rutte een belletje doet naar YouTube met de mededeling “Zeg YouTube, wij zijn hier bezig met het inrichten van een anderhalvemetersamenleving, want we willen onze burgers zo graag pesten, maar die Maurice de Hond loopt ons voor de voeten. Doe er eens wat aan!” lijkt me niet erg groot en een ieder die zulks beweert, zal toch echt eens moeten gaan nadenken of zijn argwaan tegen Het Systeem geen ongezonde vormen heeft aangenomen. Eerder lijkt het me zo dat YouTube zelf de door Maurice de Hond geüploade content heeft bekeken, deze content naast die van echte wetenschappers heeft gelegd, vervolgens heeft geconcludeerd dat zijn video niet past bij de huidige kennis over het virus en ten slotte het besluit heeft genomen om haar te verwijderen. Elk bedrijf is vrij om content te weigeren namelijk, om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit niet past bij je platform, of omdat de boodschap niet overeenkomt met hetgeen je uit wilt dragen. Content aanbieden is niet hetzelfde als plicht tot publicatie van de platformeigenaar.

Een klein voorbeeldje mag dit verduidelijken. Met regelmaat stuur ik mijn columns op naar dagbladen of internetmedia, in de hoop gepubliceerd te worden. Een enkele keer heeft dat succes, maar meestal hoor ik er niets op. Er kunnen voor media allerlei redenen zijn om mijn stukjes niet te willen publiceren en hoewel het jammer is dat ik (nog) niet opgemerkt ben, ga ik verder niet stampvoeten. That’s life, we gaan onverdroten voort.

Je kunt je verder nog afvragen of Maurice’ volgers óók moord en brand hadden geschreeuwd wanneer zijn conclusies geheel tegengesteld waren geweest aan hetgeen zij ook vinden. Bijvoorbeeld de situatie waarin hij aangetoond zou hebben dat niet 1,5 meter, maar wel 8 meter veel veiliger zou zijn, met daar bovenop een zeer strenge, verplichte lockdown van minimaal 3 maanden. Ongetwijfeld waren er dan weer mensen geweest die YouTube een groot compliment hadden gegeven, ‘eindelijk is deze malloot monddood gemaakt’, en meer van dit genre.

Ik geloof heus wel dat Maurice de Hond goede bedoelingen heeft met zijn statistische onderzoeken en als ik zelf baas van YouTube was geweest, had ik zijn video niet verwijderd. Het onderscheidt hem in elk geval van kwakzalvers als dokter Elens en attention seeker David Prins. Die representeren meer het soort charlatan dat altijd tijdens grote crises boven komt drijven. Maurice doet wel onderzoek en verbindt daar ook conclusies aan. Conclusies die evenwel niet of niet altijd gedeeld worden door de mensen die er echt voor doorgeleerd hebben. Die mensen zijn het onderling trouwens ook veelal oneens, hetgeen logisch is, want alle ins & outs van dit Corona-virus zijn bij lange na nog niet helder. Dit terwijl ze karrenvrachten medische en wetenschappelijke ervaring hebben en ook, veel meer dan Maurice, toegang tot wetenschappelijke literatuur over het virus. Voor wat betreft Maurice’ conclusies: eerder zei hij dat ie in Zweden heel lekker ging, maar daar wordt toch in de serieuze wetenschappelijke wereld, mede gezien het fors stijgend aantal doden, heel anders tegenaan gekeken. Op de vraag of hij het bij het rechte eind heeft voor wat betreft die anderhalve meter, heb ik geen antwoord, niemand eigenlijk. Je kunt hooguit zeggen dat zijn verhaal wel of niet aannemelijk is.

Maurice is boos, schreef ik al. Zijn blog lezend, zie ik dat hij vooral boos is omdat hij geen podium krijgt, of althans pas na heel lang aandringen bij de NPO. Hij is ook boos omdat het Outbreak Management Team niet naar zijn onderzoeken en conclusies wil luisteren (eigenlijk: gehoorzamen). Kortom, net als zijn volgers eist hij dat zijn publicaties en aanbevelingen overgenomen worden. Sterker nog, hij is ervan overtuigd op het juiste spoor te zitten (met overtuigde mensen is het vaak kwaad kersen eten). Ik weet het niet, Maurice. Me dunkt dat jarenlange studie en expertise onder virologen en epidemiologen toch net iets zwaarder wegen dan jouw -goedbedoelde- onderzoeken.

Institutioneel wantrouwen, ophef over rechterlijke beslissingen, al dan niet complotgerelateerde systeemhaat hadden we al gezien (tot vervelens toe zelfs). Het lijkt erop dat de wetenschap nu aan de beurt is. Bij -vooralsnog- gebrek aan wetenschappelijke eenduidigheid en doorslaggevende oplossingen voor de huidige crisis, slaan ongeduld en ergernis toe. Dit terwijl de wetenschappelijke methode bij uitstek een langzame is. Wanneer vertrouwen in wetenschap erodeert, zijn we beland in een postmoderne nachtmerrie, waarin alles ‘ook maar een mening is’, zelfs Maurice’ onderzoeken.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *