Racisme

“Beelden overvolle Dam pijnlijk om te zien”

“Met de kennis van nu was de demonstratie verplaatst”

“Geen maximum aan aantal deelnemers. Daarvoor is deze demonstratie té belangrijk”

Overdonderd door de opkomst”

Zomaar wat kreten van burgemeester Halsema over de demonstratie tegen racisme in haar stad. Duizenden mensen stonden dicht op elkaar, al dan niet voorzien van een mondkapje, hetgeen een duidelijke schending van de 1,5 meter-afspraak inhield. En nu heeft weer iedereen van Lutjebroek tot Sevenum en van Steenbergen tot Appelscha een mening over haar. Wat dat betreft is het net als met het virologendebat op social media: iedereen moet weer even zijn plasje doen. Ik vind er zelf niet veel van, maar ik zie wel wat elementen die haar positie aan het wankelen zouden kunnen brengen.

Allereerst was ze zelf aanwezig bij de demonstratie, zodat haar excuus ‘overdonderd te zijn door de opkomst’ ongeloofwaardig overkomt. Ze stond er letterlijk bij en keer ernaar. Sowieso, maar dat is puur principieel, vind ik dat een burgemeester niet aanwezig behoort te zijn bij een demonstratie, aangezien je met je aanwezigheid toch een politiek statement afgeeft, terwijl je juist neutraal-verantwoordelijk zou moeten zijn voor een ordentelijk verloop. Voor vandaag staat een zelfde demonstratie hier in Rotterdam gepland, en mocht Aboutaleb daar als burgemeester onderdeel van uit gaan maken (wat ik absoluut niet verwacht trouwens), dan zou ik daar als inwoner van deze stad grote vraagtekens bij hebben.

Verder vraag ik me af hoe je dit als burgemeester uit gaat leggen aan al die mensen die -al dan niet terecht- bekeurd zijn voor het overtreden van de Corona-regels. De burgemeester van Schiedam heeft er bijvoorbeeld geheel andere opvattingen over, waaruit blijkt dat het dus een wereld van verschil maakt in welke gemeente je woonachtig bent. Rechtsongelijkheid zet een bijl aan het fundament van de rechtstaat en is onwenselijk. Bijkomend: uitgaand van 5.000 demonstranten had je dus als gemeente bijna 2 miljoen euro kunnen collecteren, een aardig bedrag waar je leuke dingen van kunt doen. En leg dat dan óók maar uit aan al die festivalorganisatoren die nu op een houtje moeten bijten.

Moet ze aftreden? Weet ik het, het interesseert me ook niet. Ze doen maar lekker in dat stadje, ik woon er, de Heer zij geprezen, niet en ze is, ik loof wederom de Almachtige, ook mijn burgemeester niet. De gemeenteraad in Amsterdam moet maar besluiten wat er met haar moet gebeuren. Het is hun zaak, niet de mijne. Ik gevoel dan ook geen enkele aandrang om me er tegenaan te bemoeien.

Waaróm die mensen daar stonden, en vooral, waarom het er zovéél waren, zijn vragen die vreemd genoeg nauwelijks aan bod gekomen zijn in de #femkehype. Want net als het mij geen moer kan schelen wat er in Amsterdam gebeurt, waarom interesseert het duizenden betogers dan wel wat er aan racistisch geïnspireerd (politie-)geweld in de Verenigde Staten gebeurt? Ik vind het, net als dat Pussyhat-gebeuren, waarmee afschuw uitgesproken werd over Trumps (vermeende) toxic masculinity, een beetje mal. Maar de organisatoren van de Amsterdamse demonstratie hadden in de aankondiging vermeld dat het protest óók ging over racisme in de Europese Unie, daarmee suggererend dat het hier een soort Johannesburg tijdens de apartheid is. Nou geloof ik wel dat in sommige Oost-Europese landen nogal wat onwennigheid met andersgekleurden heerst (er wonen er ook veel minder dan hier), zoals ze daar ook niet erg gecharmeerd zijn van homoseksualiteit, maar toch niet in óns land? Waar is dat geweld tegen zwarten mensen van kleur dan? Trouwens, nog veel vreemder: áls dat inderdaad een groot probleem is, dat ik door mijn wit-geprivilegieerde bril (sorry!) niet heb kunnen ontwaren, waarom was de overgrote meerderheid van de betogers dan wit, ik bedoel, blank? Dan zou je toch verwachten dat er veel meer andersgekleurden, belanghebbenden dus, aanwezig waren geweest? Scherper gesteld: juist door de etnische samenstelling van het protest is de conclusie te rechtvaardigen dat racisme in ons land een zeer beperkt fenomeen is.

Het schijnt dat de bezorgde, veelal jonge witmensen van heinde en verre hun beklag zijn komen doen. Het mooie weer zal ook wel een rol gespeeld hebben, want een gezellig dagje Amsterdam laat niemand zich ontnemen, zeker niet na alle lockdown-ellende. Zoiets zal de inspiratie wel geweest zijn van de deelnemers aan de demonstratie. Ik kan me althans echt niet voorstellen dat er iets diepers zit achter dit nutteloze protest. Wat de talrijke demonstranten in al hun naïviteit niet beseffen, is dat zij de Sylvana’s, de Jerry’s, de Arzu’s, de Gloria’s en Anousha’s Anna’s, die al jaren het debat vergiftigen met hun racistische agenda, precies dat zetje in de rug hebben gegeven waar ze, gesubsidieerd en wel, alleen maar van konden dromen: ontsnappen aan de marginaliteit. Dank daarvoor, Tim en Sterre.

UPDATE: Anti-racisme ‘Rotterdam style’. In elk geval een stuk beheerster en netter dan in 020. Wel hetzelfde beeld: bijna alleen maar witte blanke jongelingen.

UPDATE: ook in Rotterdam blijkt het dus een chaos te worden omdat witte blanke mensen zich niet weten te gedragen.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 16

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *