Wie is hier eigenlijk de racist?

Nu de racismepandemie, net als Corona een paar maanden geleden, de fase van exponentiële groei heeft bereikt, valt het me op dat vooral blanke autochtonen zich roeren in het debat de monoloog. Akkoord, bij Dit is M schuiven voornamelijk gekleurde mensen aan die hun eisen luid en duidelijk mogen formuleren, maar een echte breuk met het verleden, waarin blanke, heteroseksuele autochtonen ook al niet welkom waren, is dat niet echt te noemen. Ik heb het over de Aries Boomsma, de Anouks, de Alberts Verlinde natuurlijk. Zij praten over andersgekleurden en walgen van een Johan Derksen die een Akwasi-grap maakte. Het is een doorzichtige imitatie van internationale deugkampioenen waarmee de middelmatigheid van showbizz-Nederland nog maar een keertje onderstreept wordt. Aan de goede kant van de historie staan, zoals deze BN’ers ons voorhouden, draait alleen maar om geld. Hún geld vanzelfsprekend. Het is ook niet toevallig dat ze oproepen tot een advertentieboycot van Voetbal Inside. Afijn, alles wat Jan Dijkgraaf vandaag zegt.

Veel reclame is gebaseerd op het ‘autoriteitsargument’, zoals in dit fragment, uit de tijd dat Maurice de Hond nog geen viroloog was maar heel veel verstand had van energienota’s:

Ik kan dan ook het optreden van die witte blanke beroepsdeugertjes in de media niet los zien van de enorme opkomst van overwegend witte blanke autochtonen bij de anti-racismedemonstraties die nu over ons land golven. Reclame werkt omdat de mens nu eenmaal beïnvloedbaar is: “Anouk is ook al heel erg tegen racisme, nou die zal het wel weten, ik heb al haar albums!”

Toch vraag ik me af of al die mensen wel écht tegen racisme zijn. Het is mij wel duidelijk dat het de BN’ers vooral om de euro’s gaat, maar wie let op het discours, zal toch eveneens opmerken dat er óver gekleurde mensen gesproken wordt en dan vooral als weerloze slachtoffers. Weerloze slachtoffers aan wie een aureool van onschuld, zuiverheid en perfectie toebedeeld wordt, zonder dat zij daarom gevraagd hebben.

Deze kennelijk onuitroeibare neiging om degene die uit den vreemde komt, te idealiseren (en daarmee niet als volwaardig te behandelen), stamt uit de 18e eeuw. De term ‘noble sauvage’ (edele wilde) wordt vaak toegeschreven aan de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (zie foto hierboven). De edele wilde leefde in een paradijs, was één met de natuur. Met als toevoeging dat het juist onze (moderne) maatschappij is die de mens corrumpeert en verwijdert van zijn natuurlijke staat.

Je antenne voor paternalisme hoeft niet eens heel erg gevoelig afgesteld te staan om aan te voelen dat hier iets niet pluis is, dacht ik zo. Nog beroerder maakte Rudyard Kipling het, iets meer dan een eeuw later. In zijn beroemde gedicht “The White Man’s Burden” waarin hij pleit voor een introductie in de moderne wereld van (volgens hem) minder ontwikkelde volkeren, uiteraard onder de hoede van de (geciviliseerde) blanke. In feite een poëtische schaamlap voor imperialisme, gebaseerd op superioriteitsgevoelens.

Zowel Rousseau als Kipling leefden in een geheel andere tijd. Het is daarom onzinnig om je al te afkeurend over hen uit te spreken (net als over al die straatnamen, tunnels en standbeelden, voeg ik eraan toe). We kunnen het verleden niet meer uitwissen. Maar wat we wel kunnen doen is de misvattingen uit die tijd onder ogen zien.

Daarom speciaal gericht aan al die -veelal jonge- witte blanke demonstranten (jullie waren bij al die acties veruit in de meerderheid namelijk): probeer eens na te gaan of je heel diep van binnen niet stiekem een beetje denkt als die witte blanke mannen uit het verleden. Ben je eigenlijk niet net zo betuttelend, zo bevoogdend, louter omdat je de andersgekleurde als slachtoffer (i.e. ‘niet volwaardig’) ziet en denkt dat hij/zij/x jouw ‘hulp’ nodig heeft? Wie is hier eigenlijk de racist?

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *