De Deuggreep

Met zelfhaat, jezelf wegcijferen, wegkijken of letterlijk knielen hadden we de afgelopen decennia al wat ervaring opgedaan. De islamitische medemens of althans zijn religie mocht onder geen beding bekritiseerd worden, want dat is kwetsend en beledigend. We zijn er al een beetje aan gewend geraakt dat degene die dat tóch deed, ofwel een proces aan zijn broek kreeg ofwel in het kamp der gelaarsde fascisten of erger nog, racisten geplaatst werd. Niets nieuws onder de zon, we schikken wel in, dat is ongeveer de houding van (een groot deel van) de bevolking. De voorspelbare gevolgen hiervan kan men bijvoorbeeld in Boskoop zien, waar een moskee de afspraken schendt en thans drie keer per week de gebedsoproep rondtettert. Iets met vinger en hele hand, denk ik dan.

Bij ‘islam’ zou je nog kunnen denken, ‘okee, die visie op het leven is gewoonweg anders dan de onze. Soms met uitwassen, maar -nog- niet bedreigend’. En anders staat de Staatsomroep wel weer klaar om een ander, genuanceerder beeld aan u op te dringen, ondanks hetgeen u dagelijks op straat ziet en hoort.

Anders wordt het met de racisme- en deuggekte die nu over ons land raast. Zeker heeft ‘Corona’ er wat mee te maken. Zo’n lockdown en de risico’s op besmetting maken mensen natuurlijk wat gekker dan ze al waren. Sommigen wijzen bijvoorbeeld op het gevaar van een Staat die alles van ons burgers af gaat pakken, in de zin van vrijheden, en daar ‘Corona’ voor misbruikt, een soort stille staatsgreep. Nou begrijp ik wel dat enige zorg hierover op zijn plaats is: wat onze Staat aan beperkingen heeft opgelegd, is ongekend geweest. Geleidelijk krijgen we echter weer een groot deel van onze vrijheden terug. Bovendien acht ik de checks and balances in ons systeem ruim voldoende. Ik deel die angst dan ook niet zo. Nadeel van zo’n zienswijze vind ik bovendien dat je al snel in complotachtige sferen terecht komt: Wie wil ons er dan onder houden? Met welk doel? En hoe? En vallen meteen alle huidige controlemechanismen weg?

Als dit dan, wellicht wat oneerbiedig, een complottheorie by proxy mag heten, laat ik dan een écht aluhoedje opzetten en beweren dat ‘Corona’ misbruikt wordt door Policor om u te deugknechten, een Deuggreep te plegen. Immers, het virus heeft de samenleving ontwricht en biedt een gouden kans (en er was maar één omgebrachte criminele Afro-Amerikaan voor nodig) aan alle andersgekleurde verongelijkten en hun helper whiteys om de witte autochtoon eens flink aan te pakken. Ook voor onze media, met name de Staatsomroep, een mogelijkheid om eens een ander thema op te pakken, want na een paar maanden is het publiek echt virologenmoe geworden.

De contouren van die Deuggreep beginnen inmiddels duidelijk te worden. Een paar voorbeelden van de afgelopen weken:

  • In Amsterdam heeft de Gemeenteraad gedebatteerd over werkstrafplaatsen, waarin de dader (impliciet: witte man) een leertraject over racisme en discriminatie ingaat gevolgd door een werkstraf waarin de dader in rechtstreeks contact komt met slachtoffers van racisme en/of discriminatie;
  • Journalisten richten een meldpunt tegen racisme en discriminatie op;
  • Op aandringen van D66 en ChristenUnie was er gisteren een debat over eventuele excuses voor het slavernijverleden;
  • In Rotterdam is serieus gedebatteerd over de vraag of (witte blanke) inwoners van die stad racisten zijn.

Enz. enz. enz. Klap op de vuurpijl: de Staatsomroep gaat een themadag racisme organiseren, op 12 juli. Het is allemaal wel een beetje veel. Veel van hetzelfde, namelijk: u, witte blanke mens zit fout. U bent een racist en maakt van dit land een soort Zuid-Afrika onder de apartheid. Althans, dat is de onderliggende boodschap die er kennelijk in geramd moet worden, ook al wordt met het woord ‘debat’ de suggestie gewekt dat het geen eenrichtingsverkeer zal zijn.

Waar dit op termijn toe leidt: een complete nachtmerrie, waar zelfs 1984 bij zal verbleken. Elk onvertogen woord, nu of in het verleden, zal op een goudschaaltje gewogen worden door een daartoe aangewezen Comité, kan u uw baan kosten (zie de Derksen-advertentieboycot), en maakt u een paria, voor de rest van uw leven. Sowieso bent u schuldig, knielen zult u. Het mooiste is, achteraf, dat u uw eigen ondergang zelf gefinancierd hebt. Want avond aan avond zal Rijxmans Brigade, in samenwerking met Bekende Nederlanders en politici (vooral ter linkerzijde) u beledigen, vernederen en afserveren. Ze gaan alles weggeven, alles kapotmaken, net zolang tot de Hegemonie der Gekwetsten en Verongelijkten gevestigd is. Uiteindelijk zult u naar het Politbureau kruipen, om vergiffenis te vragen voor die éne tweet uit 2014, waarin u het woord ‘kwart’ gebruikte. Dat woord lijkt te veel op ‘zwart’, zo heeft men tegen die tijd bepaald, en suggereert bovendien minderwaardigheid (25%, niet best). U zult vergeefs kronkelen en huilen om uw verloren huis (u kon de hypotheek niet meer betalen), uw vrienden die u uitgekotst hebben en uw kinderen die onder Staatstoezicht geplaatst zijn (onveilige, racistische omgeving voor uw kroost). Dit is ons voorland, als wij, net als bij Allah’s al te strenge volgelingen, de Deuggreep laten voortwoekeren.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *