Easy way out

beeld: RTV Rijnmond

Hij was nog met vakantie, dus kwam pas afgelopen donderdag de lang verwachte berisping aan ‘ons’ van premier Mark Rutte. Want ook al is er op dit moment nog geen druk op onze IC-capactiteit, het aantal Corona-besmettingen stijgt fors, en dan vooral in grote steden (Rotterdam & Amsterdam). Aanstichters zijn vooral te vinden onder jongeren/studenten en de volgers van de Allerbeste Religie Ooit. Meer in algemene zin kan geconstateerd worden dat naleving van de 1,5 meterregel aan het verrommelen is en dat het met testbereidheid en medewerking aan contactonderzoek van de GGD in sommige gevallen droevig gesteld is. Ook mag het mondkapje zich nog niet bepaald in populariteit verheugen, zoals een korte fietstocht door het Rotterdamse centrum mij eerder vandaag leerde.

Teruglopende steun voor de Corona-maatregelen verraadt al dat een deel van de bevolking het zo wel genoeg vindt. Back to normal en vlug een beetje. Dat RIVM schiet ook maar niet op met het wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding van het virus en het nut van mondkapjes. Bovendien waren de maatregelen al versoepeld en konden we weer gewoon naar het café, alsof Corona een boze droom was uit een ver verleden.

Het is niet vreemd dat de ongeduldigen hun toevlucht zoeken tot kant-en-klare oplossingen. Iemand die in vrij eenvoudige termen de weg naar de uitgang aanbiedt, is Maurice de Hond. Op grond van zijn eigen analyses concludeert hij dat de oplossing ligt in constante ventilatie. Zo kunnen aerosolen geen rol meer spelen bij de besmettingen en zijn we van de grootste problemen af. O ja en die 1,5 meter is gewoon onzin. Klaar. Het RIVM (en trouwens andere instituten over de hele wereld) erkent weliswaar dat aerosolen een rol kunnen spelen, maar betwijfelt, op grond van hun analyses of die rol wel zo groot is als de Hond voorstelt. Meer onderzoek is nodig (en gebeurt ook), maar de toon is al gezet: ‘We hebben een oplossing, waarom gaan we niet aan de slag? We willen hier vanaf!’.

Nou geloof ik wel dat Maurice de Hond oprecht zijn best doet om iets in kaart te brengen, maar zijn ongedurigheid en gedram maken het er allemaal niet eenvoudiger op. Mensen rekenen op díe oplossing, het is toch immers klip en klaar, wat er moet gebeuren? Wat niet in zijn voordeel spreekt, is dat hij nog steeds geen afstand neemt van Viruswaanzin Viruswaarheid.

Afbeelding

Ik wil Maurice heus het voordeel van de twijfel geven. Hij heeft veel werk verricht en is echt overtuigd van hetgeen hij gevonden heeft. Dat enige frustratie dan de kop opsteekt (‘ze doen niet wat ik wil!’) is begrijpelijk. Maar insinueren dat ‘Rutte & co’ expres zijn bevindingen negeren, vereist dan wel dat hij aantoont met welk doel dat gebeurt. Anders komen we rap in het domein van complotten, duistere afspraken en plannetjes.

Viruswaanzin Viruswaarheid van Willem Engel (inderdaad, familie van), dat nu een aantal keren gedemonstreerd heeft in Nederlandse steden, flirt met de meest bizarre complottheorieën, die elke wetenschappelijke grond missen. Pepijn van Erp toont dit op dagelijkse basis aan. Voor het groeiend aantal volgers maakt dit helemaal niets uit. Zij willen hun vrijheid terug en Engel (what’s in a name?) is hun Messias die de weg wijst. Engels aanhangers zijn te vinden onder teleurgestelde burgers die vóór deze crisis ook al weinig op hadden met ‘hullie in Den Haag’, de rechtspraak, de instituties en nu dus ook: de wetenschap. De stap naar een complot waarin alles in het werk gesteld wordt om de burger te dwarsbomen, is dan snel gemaakt.

Viruswaarheid kan, naarmate de toestand voortduurt (en dat zal hij), nog veel groter worden. Ongeduld zal groeien, nut en noodzaak van de maatregelen zullen meer en meer ter discussie gesteld worden. Zeker mensen die toch al niet zo blij waren met deze regering, vormen een interessante recruteringsbron voor Viruswaarheid.

Her en der wordt geopperd dat Willem Engel ‘gestoord’ is. Dat denk ik niet. Ik durf zelfs te stellen dat hij heel goed begrijpt wat hij aan het doen is, ja zelfs een strategie volgt. Begonnen zijn demonstraties nog met provocaties als group hugs, tegenwoordig worden abjecte vergelijkingen met de Holocaust al niet meer geschuwd. Ook de oproep tot het fotograferen van ordehandhavers en journalisten moet in het kader van die strategie gezien worden: het langzaam maar zeker radicaliseren van de achterban. Hier is over nagedacht.

Zo ook de processen die zijn club aangespannen heeft. Beetje geduw en getrek tijdens een demonstratie? Aangifte mishandeling door een agent! Demonstratie mag niet doorgaan? Kort geding! En er zullen nog veel, heel veel meer juridische procedures volgen. En telkens wanneer een proces verloren wordt is dat een zie-je-wel-ze-willen-ons-kapot-maken-boodschap, die er bij de achterban in gaat als koek.

Dat geldt ook voor social media. Geblokkeerd op Twitter wegens het verspreiden van leugens? ‘Het Systeem is tegen ons!’ En uiteraard: iedereen die de Wijsheid tegenspreekt, wordt geblokkeerd.

Het aanwijzen van een Schuldige (media, politiek, RIVM), het creëren van een gemeenschappelijk vijandbeeld, het doet me (te) vaak aan iets denken, uit een niet al te ver verleden. En het is nog lang niet voorbij. Te verwachten is dat gewelddadigheden niet uit zullen blijven, dat er nog anderen op zullen staan die the easy way out gaan promoten, daarmee groeiend ongenoegen voor eigen doeleinden instrumentaliserend. Is de hele Corona-crisis al een kluif, als dit zo doorgaat zal het bewaren van maatschappelijke vrede een nog veel grotere worden.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 33

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *