Zwarte Piet-perikelen

Heel mijn bubble weer over de rooie gisteren vanwege Zwarte Piet. Ik zag de memes, gifjes en avatars plotseling als verse paddenstoelen uit de grond schieten. Eerst wist ik niet wat er aan de hand was en dacht ik aan een schot voor de boeg van Sylvana Simons of Jerry Afriyie (sommigen noemen hem ‘Airfryer’, kostelijk!). Het is immers augustus, dus het wordt wel tijd voor het jaarlijkse Zwarte Piet-‘gezelschapsspel’. Maar al snel bleek dat er irritatie was ontstaan omdat Facebook afbeeldingen van Zwarte Piet gaat weren. Niet uit eigen beweging, maar wanneer een gebruiker van dat platform erover klaagt. Nou, daar moesten ze weer wat vinden hoor (sommigen hadden het zelfs over censuur! LOL), en vandaar dus die infantiele vormen van ‘oppositie’.

Voor de zoveelste keer: Facebook is geen democratie. Het is een platform dat gebruikers de ruimte biedt om content te uploaden en te delen, in ruil voor het lichten van de privacydoopceel van die gebruikers. Fair deal lijkt me. Overigens hebben jullie zelf die overeenkomst goedgekeurd, verontwaardigden. Vanzelfsprekend zonder hem gelezen te hebben (zoals jullie ook ongezien alle cookies accepteren), want wie begint daar nou aan? Kost allemaal tijd, lastig, lastig.

Hoewel Facebook geen democratie is, bevat de gebruikersovereenkomst, die u dus nooit gelezen heeft, wél democratische elementen. Er is bijvoorbeeld een bezwaarclausule, als uw uiterst interessante inhoud naar uw niet zo bescheiden mening ten onrechte verwijderd is door Facebook. Een ander voorbeeld is wat u gisteren deed: klagen op Facebook…over Facebook. Dit soort dappere verzetsdaden is niet verboden. Bij meneer Loekasjenko hoeft u met dat gemauw niet aan te komen.

Er verandert welbeschouwd maar weinig. U kunt, als u daartoe aandrang voelt, nog steeds een afbeelding van Zwarte Piet in de traditionele vorm delen met uw ‘vrienden’. Tenzij er binnen uw ‘vrienden’ een mol zit, die aanstoot neemt aan uw plaatje. Dan wordt u mogelijk gerapporteerd en kán (dat is nog niet eens zeker) uw o zo belangrijke content verwijderd worden. Vervolgens kunt u daar bezwaar tegen maken en mocht het zo zijn dat uw bezwaar afgewezen wordt, dan kunt u uw bubble weer deelgenoot maken van uw ergernis daarover, dat het niet eerlijk is, dat het belachelijk is, dat het censuur is of weet ik wat er voor u voor nodig is om uw bloeddruk weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Tip: reageer niet met pics van de ouderwetse ‘Piet’ op openbare Facebookpagina’s. De kans dat daar iemand zit die u gaat ‘verklikken’ is levensgroot aanwezig. Tenzij u natuurlijk geniet van bovenstaand bezwaarstroomschema en het graag nog een keer wilt doorlopen.

Wie nu boos is over zo veel onrecht, kan uiteraard een ander medium kiezen (wel even de gebruikersovereenkomst lezen, qua ezel en steen dan). Maar eerlijk gezegd denk ik dat de overgrote meerderheid van de hierboven beschreven bubble dat niet gaat doen. Want wat is er nou prettiger dan binnen je theekrans te klagen, te janken en te miepen over van alles en nog wat zonder tegengesproken te worden (nu dan Zwarte Piet, maar er zijn ook nog: het bizarre Coronabeleid van de regering/Het Gelijk van Maurice, het medicijn hydroxydinges (dat niet werkt) , het onrecht, de boeren aangedaan, de verkwanseling van Onze Belangen aan de EU, het delen van ‘grappige memes’ met Rutte afgebeeld als Pinokkio, enz. enz. enz.)? Wie lid wordt van Twitter bijvoorbeeld, zal toch eerst weer zo’n echoput aan moeten gaan leggen waarbinnen de galop van de stokpaardjes dagelijks weerklinkt tegen de wanden. Veel te veel werk, dus die blijven gewoon bij Facebook. Trouwens, terug naar Hyves kan ook nog, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer.

Dit alles overziend, is het bijna jammer dat Facebook niet wat meer doorgepakt heeft, zodat er ook een rapporteermogelijkheid komt voor platformgebruikers die een wat bredere blik op het leven hebben. Het zou een hoop ergernis schelen. Hoewel ontvrienden, snoozen en blokkeren op dit moment ook goed werken.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *