Je suis NOS

De NOS kondigde gisteren aan het logo van de satellietwagens, waarmee zij door het land rijdt om op locatie te kunnen werken, te verwijderen. Reden hiervoor is een vrijwel dagelijkse stroom van bedreigingen en intimidaties, waardoor medewerkers zich niet langer veilig voelen. Je kunt je afvragen of deze beslissing iets zal uitmaken, want mensen blijven een Gerri Eickhof of een Kysia Hekster wel gewoon herkennen als zij hem of haar in het wild zien. Hoe het ook zij, het is wel een ernstige situatie.

Marianne Zwagerman, zelf nota bene publiciste, vindt dat de NOS zich maar aanstelt:
Zoveel drama voor een boer die tegen de auto piest, ze noemt het zelfs fake news en wijst op PowNed, dat al jaren met bedreigingen te kampen heeft. Tja, Marianne, dat PowNed hiermee te maken heeft, wil niet zeggen dat het bij de NOS dus maar okee is toch? Wat een rare argumentatie.

Op de socials gaat ‘het Volk’, dat toch al niet zo happig was op de NOS, te keer in een mix van Schadenfreude en ‘eigen schuld, dikke bult’, alsof zij het over zichzelf afgeroepen heeft, met haar fake news en schandalige ‘journalistiek’. Ja, dat zeiden sommigen van ‘Charlie Hebdo’ (ik kom er zo op terug) ook. Maar is zeker weer anders?

Ik ben zelf ook geen fan van de nieuwsvoorziening van de NOS -en dat is een understatement. Het infantiele toontje, alsof de burger een kleuter is, te dom om te kakken (vooral merkbaar in het NOS-Journaal), het opblazen van niet-bestaande problemen (uitgezocht door een marginaal social media-initatiefje) en suggestieve, gekleurde berichtgeving (met name in berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict gaat het vaak jammerlijk mis) brengen mij ook met regelmaat bijna op het punt om de televisie het raam uit te flikkeren.

Vervaardigt de NOS daarmee fake news? Nee, natuurlijk niet. Hun product is in feite de weerslag van een muffe ivoren toren waarbinnen iedereen op dezelfde eenzijdige manier tegen de buitenwereld aankijkt. Ik kan er niets aan doen, maar zelfs in het commentaar van de overigens terecht aangeslagen hoofdredacteur Gelauff lees ik een elitaire, in zichzelf gekeerde houding:
“…nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de journalistiek” (met andere woorden, ‘échte journalistiek, daarvoor moet u bij óns wezen!’ En het zou me niet verbazen als er écht zo gedacht wordt daar). Mond vol van diversiteit, maar liever niet op de redactie. Het zou allemaal niet zo erg zijn als het suboptimale NOS-product niet met (heel veel) publiek geld gefinancierd werd. Goed, dit gezegd zijnde, dat dit allemaal gebeurt duidt op een zorgelijke vorm van afglijden, waar ook onze NCTV op wijst:
“…bestaat er een radicale onderstroom met soms extremistische gedragingen, zoals het belagen van journalisten en politici of, het intimideren van politiemensen.”
Simpel gesteld: van journalisten, politici, politiemensen of wie dan ook eigenlijk, blijf je af. Er kan wat mij betreft niet hard genoeg tegen zulke mafketels opgetreden worden.

Heel deugend Twitter ontplofte gisteren over bovenstaand nieuws en ging in de alom bekende, typisch Nederlandse deugmodus (waarin een klein land klein kan zijn): “Nu ga ik een statement maken ook! Ik ga mijn profielfoto aanpassen! Handen af van de NOS!” (zie foto bovenaan). BOEM, dat komt aan! Dat hélpt! “Je suis NOS”, iedereen mag het weten! Nog los van de totale afwezigheid van enig nut van deze activiteit (ik kan me althans niet voorstellen dat daarmee maatschappelijk afval ophoudt maatschappelijk afval te zijn), behalve dan je eigen egostrelerij, is ‘Je suis NOS’ niet een beetje een pijnlijke, zelfs smakeloze vergelijking? Ik bedoel, ‘Je suis Charlie’ (óók zum kotzen trouwens, zelfs Francisco van Jole liep rond in zo’n t-shirt) was toch ‘trending’ nadát die verschrikkelijke slachting had plaatsgevonden, een slachting waarbij 12 onschuldige mensen van het leven beroofd werden door islamitische baardapen? Met alle respect, maar dat vind ik echt buiten alle proporties, zelfs respectloos.

Een NOS die haar werk niet goed kan doen vanwege volidioten, een publiek dat ofwel staat te juichen ofwel deze zaak aangrijpt om de eigen voortreffelijkheid te benadrukken. Ik kan slechts een conclusie trekken: we zijn stapelgek aan het worden.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *