Spuugzat

Nu de Tweede Golf is losgebarsten (goh, zagen we dus écht niet aankomen hoor!), is te verwachten dat ook Geouwehoer 2.0 weer als een modderstroom tot ons zal komen.

Net als in het voorjaar gaat het Geouwehoer weer exponentieel groeien. Het is eigenlijk nooit weggeweest, het gejank, het gezeur en het gezwatel. Over ‘me vrijheid’ bij die vermaledijde Spoedwet. Over *proest* het mogelijk verplichte mondkapje dat het begin van een dictatuur zou aankondigen. Al dat gezanik zal nog wel een tijdje aanhouden, net als Maurice die zich nog onbeschofter gaat opstellen in zijn blogs. We raken eraan gewend. Hoewel, ik dus niet.

Vaak wordt gewezen op nadelige psychologische gevolgen van veel thuis zitten, anderhalve meter afstand moeten houden en het gebrek aan fysiek contact (ook wel ‘huidhonger’ genoemd). Als misantroop ben ik wellicht in het voordeel, want daarvan heb ik niet zo heel veel last. Wel dus van die overdaad aan hele of halve flauwekul.

Want het gaat weer komen, wat ik u brom. Artsen die ‘alleen maar vragen stellen’. Huisartsen die een middeltje voorschrijven waarvan nu al best vaak aangetoond is dat het niet werkt, hoewel, er is weer hoop voor de HCQ-adepten geloof ik (en dat moeten we dan ook weer uitentreure horen). Weer een andere huisarts die medicijnvrij opereert maar nu óók al een wondermiddeltje aanprijst. Een politieke partij die helemaal stukgewappied wordt door een huisjesmelker. En al die ‘interessante’ video’s en artikelen, ál die alternatieve informatie zal weer in een moordend tempo rondgepompt worden op social media, op radio en televisie, in kranten en op websites. Weer krijg je al die suggesties (‘moet je dit eens lezen/bekijken, werpt toch weer een ander licht op de zaak’), vaak suggesties die al een week eerder kapotgecheckt zijn, wéér het gedram (‘waarom neem je hier geen kennis van? Ik dacht dat jij zo wetenschappelijk ingesteld/openminded/geïnteresseerd was?’), weer al die discussies, weer al dat gekrakeel. Die hele optocht van figuren, op zoek naar 15 minutes of fame, hele of halve complotdenkers, ‘deskundigen in een witte jas’ zal nóg een keer aan mij voorbijtrekken.

Ik heb er geen zin meer in. Ik ben het werkelijk spuugzat aan het worden, dat gekwebbel, al die zinloze discussies in talkshows, de BN’ers die zich al dan niet bekeren, het gelul van al die nono’s, de weinig productieve kritiek op OMT, Rutte, RIVM of wie dan ook die ‘het niet goed doet’. Het helpt allemaal niet en het is vermoeiend. Doodvermoeiend.

In verband met het snel oplopende aantal besmettingen in ons land (gisteren meer dan 8.100) is een discussie (weer eentje) ontstaan over onze ‘volksaard’. We zouden te ongedisciplineerd zijn, een anti-autoritaire houding hebben, waardoor gebruik van hulpmiddelen (denk bijvoorbeeld aan mondkapjes, de app Coronamelder) bij bestrijding van deze crisis bemoeilijkt wordt. Zou best eens waar kunnen zijn. Maar als iemand mij zou vragen wat ‘ons’ nog het meest definieert, is het wel Het Oeverloze Geouwehoer. Met deze crisis kan ik redelijk leven, met Het Eindeloze Gezeur een stuk minder goed. Als iedereen nu eens een dag zijn kop zou houden…

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

4 thoughts on “Spuugzat”

  1. Kritisch volger van fascistoïde tendensen

    Via een Facebookvriend is deze beeldschermvervuiling mij helaas weer onder ogen gekomen. Wanneer gaat u nu eindelijk eens wat zinvols doen met uw kennelijke overschot aan vrije tijd? Ik heb al vaker een paar van die natte schoolkrantprobeersels van u proberen door te worstelen en toen is mij al gebleken dat u het niet zo op heeft met de individuele vrijheid en dat u gevoelig bent voor autoriteit en het kritiekloos en gezagsgetrouw volgen van alles wat de overheid beweert dat goed voor u is. Vooral vanwege dat soort brave makke volgzame schapen die te onbekwaam c.q. te bang en te onzeker zijn om zelf na te denken is ooit ene Adolf H. aan de macht gekomen. Mij is ook al eerder duidelijk geworden dat u van mening bent dat alleen het zelfbenoemde intelligente deel der mensheid (de aanmatiging alleen al!) gebruik zou mogen maken van het recht op vrijheid van meningsuiting (en eventueel het stemrecht) en zou mogen bepalen wat anderen die wellicht met een iets lager IQ gezegend zijn zouden mogen doen en laten en zeggen en vinden. En dat u er niet voor terugdeinst om de democratische rechten, vrijheden en verworvenheden van medeburgers met onwelgevallige meningen en opvattingen in te perken c.q. te ontnemen, dat wijst al duidelijk genoeg op uw fascistoïde en totalitaire karakterstructuur, maar u weet zichzelf wat dat aangaat telkens weer te overtreffen. God verhoede dat gevaarlijke griezelige vrijheidsvijanden zoals u het ooit voor het zeggen krijgen in dit land.

  2. Het eindeloze geouwehoer is vermoeiend. Maar ook deze column komt daar uit voort en maakt daar deel van uit 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *