Je mag het zeggen

”Religieus geweld is van alle tijden, kijk maar naar de Kruistochten.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Over religie gesproken, ben je wel eens op onze Biblebelt geweest?” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”En Breivik dan? En die aanslag in Christchurch dan?” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Vrijheid van meningsuiting is niet hetzelfde als het recht op beledigen.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Veel mensen snappen niet dat sommige woorden of uitingen anderen tot in het diepst van hun wezen kunnen kwetsen.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Vrijheid van meningsuiting brengt toch ook een zekere verantwoordelijkeid met zich mee.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Radicalisering is vooral een reactie op racisme, islamofobie, achterstelling, waardoor mensen het gevoel krijgen er niet echt bij te horen.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Als je ziet wat er de afgelopen decennia wegbezuinigd is, op het gebied van buurthuizen, wijkagenten, dan is het niet vreemd dat dit gebeurt.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Het echte gevaar komt van populistisch rechts.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”We gaan toch ook niet alle katholieken ter verantwoording roepen als 1 katholiek een moord gepleegd heeft?” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Het was toch hier vroeger ook zo, katholieken die niet met gereformeerden trouwden en andersom? Niet in elkaars winkel kochten, niet lid van dezelfde vereniging konden worden?” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Zo’n Wilders heeft het ook wel een beetje aan zichzelf te wijten dat hij constant bewaakt moet worden.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”De kans om getroffen te worden door een terroristische aanslag is verwaarloosbaar. Er sterven jaarlijks meer mensen aan de gevolgen van de val van een keukentrapje.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Geschokt hebben wij kennisgenomen van/Wij zijn met meer/Vreselijke aanslag/Medeleven met slachtoffers en nabestaanden <vul aan>” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Wilders is natuurlijk gewoon een racist.JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

”Gelukkig hebben we in ons land vrijheid van meningsuiting en mag je alles zeggen. Maar je hóéft niet alles te zeggen.” JE MAG HET ZEGGEN MAAR JE HOEFT HET NIET TE ZEGGEN!

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *