De beer is los

Het lijkt erop dat de onlangs ingevoerde avondklok, die onze bevolking nog meer opsluit, een ware doos van Pandora geopend heeft. De taferelen in Urk, Amsterdam, Eindhoven, Venlo, Enschede en Tilburg waren tot voor kort ondenkbaar en zou je eerder verwachten in (semi-)autoritaire landen met een (pre-)revolutionair karakter. Mijn eigen stad is deze ellende vooralsnog bespaard gebleven, maar ik ben er absoluut niet gerust op.

Van links tot rechts spreekt de politiek haar afschuw uit over de gebeurtenissen van dit weekend, maar het zijn de te verwachten gemeenplaatsen, zoals je die ook hoort wanneer er (weer) ergens een aanslag uit naam van Allah gepleegd is. Het is althans niet te verwachten dat de raddraaiers zich er ook maar iets van aan gaan trekken.

We hebben pas twee dagen in de avondklokcyclus achter de rug, die tot en met 10 februari (04.30 uur) zal duren. We moeten dus nog even, 16 nachten om precies te zijn.

Prioriteit nummer één is bestrijding van de pandemie, dáárom werd die avondklok ook ingevoerd. Doel ervan is om het aantal (reis-)bewegingen en ontmoetingsmomenten van de bevolking te reduceren en zo de reproductiekans van het virus omlaag te krijgen. Die avondklok was overigens maar één van de maatregelen die daaraan een bijdrage moeten gaan leveren. Inmiddels lijkt handhaving van de maatschappelijke orde bovenaan de lijst gekomen, zo hoog zijn de gemoederen opgelopen.

De kans bestaat uiteraard -laten we het hopen- dat de raddraaiers ‘demonstratiemoe’ worden, na verloop van tijd eieren voor hun geld gaan kiezen en toch maar thuis blijven. Voorlopig is er geen aanleiding om dat scenario te verwachten. Op social media circuleren bijvoorbeeld alweer aankondigingen van nieuwe acties voor komende avond en later deze week.

Mocht dit zo voortgaan, dan vrees ik dat we in een geheel andere dynamiek terecht gaan komen. Een dynamiek die haar eigen loop gaat krijgen. Politie en bestuurders zullen de touwtjes nóg strakker aan willen trekken, waardoor de ‘dIcTaTuUr!11!!’-roepers zich nog meer in hun ‘gelijk’ gesterkt zullen voelen. Zo hoorde ik vandaag al pleidooien om het demonstratierecht dan maar flink aan banden te leggen, hetgeen alleen maar nog meer wrok en potentieel geweld zal uitlokken. Dit proces zal voortwoekeren, wie weet gaan er doden vallen, en voor je het weet wordt het leger ingezet. Ik sluit het in elk geval niet uit, want burgemeesters en politie geven aan dat het allemaal over de schoenen begint te lopen. Je moet al helemaal niet aan de situatie denken dat die avondklok straks verlengd moet worden omdat Covid nog forser om zich heen gaat slaan, en daarbij zelfs nog strenger wordt, bijvoorbeeld vanaf 18.00 uur in plaats van 21.00 uur.

Die beer is los. Het is echt de vraag hoe we hem weer in zijn hok krijgen. Op deze manier in elk geval niet.

Wilt u mijn schrijfsels steunen? Dankzij uw donaties kan ik u deze content aanbieden. Gebruik de doneerknop op deze pagina.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *