Closeread I

Omdat Closereading leuk is citeer ik het gehele artikel. Met af en toe wat opmerkingen.

Het Bosbad in Leersum heeft genoeg van een man die rondloopt met meerdere nazi-tattoos (waarom? hij betaalt entree, trekt z’n baantjes of weet ik wat ie doet). De volgende keer dat hij zich laat zien, krijgt de man de keuze: bedekken of vertrekken (waarom?). De badgast baarde van de week opzien in het buitenbad door rond te lopen met nazi-tatoeages (ja, wel apart, maar goed, tatoeages zijn nou eenmaal een buitenruimte-ontsierend gegeven inmiddels, met hun ‘Moeder’ of ‘Yours forever’ en al die andere flauwekul). Op zijn lichaam staan onder andere een figuur die de Hitlergroet brengt, een portret van SS-leider Heinrich Himmler en de cijfers 18, verwijzend naar de initialen van Adolf Hitler (nou en?).Meerdere bezoekers deden hun beklag over de man bij medewerkers van het Bosbad (waren ze gekwetst? Huilden ze?). Toch vond het zwembadbestuur het lastig om in te grijpen (ja, nogal logisch de man had zijn entreebewijs betaald en recreëerde, dat is zijn recht), omdat voor hen onduidelijk was of je iemand kunt weigeren op basis van hoe zij of hij eruitziet (inderdaad). Maar nu is er duidelijkheid (hierna gaat uitgelegd worden waarom je wel iemand kunt weigeren omdat hij de verkeerde tatoeage hebt, let op). “We hebben een toezichtplan met regels”, zegt Joke van Putten namens het bestuur (ok, Joke van Putten). De tatoeages van de man worden nu geschaard onder “grensoverschrijdend gedrag” (waarom nu wel en eerder niet? In heel veel zwembaden is sprake van grensoverschrijdend gedrag, en de uitkomst is steeds weer dat het zwembad moet sluiten. Een gesloten zwembad levert immers nooit meer grensoverschrijdend gedrag op!).

Hulp van de wijkagent

Van Putten bij RTV Utrecht: “Als we de man weer zien, vragen we hem de tatoeages te bedekken of om te vertrekken. Als hij dat niet doet, schakelen we de hulp van de wijkagent in.” (wow, de wijkagent, ik zou direct alle kleuren van de regenboog schijten als de wijkagent eraan te pas kwam. Maar gesteld dat ik dat wijkagentje even aanhoor en zeg: “ok, wijkagentje, ik heb je gehoord, hier heb je een dikke middelvinger”, wat gebeurt er dan? Het leger?). De Utrechtse advocaat Willem Jan Ausma is van mening (gelukkig is er een advocaat met een mening die overeenkomt met hetgeen in dit buitengewoon journalistieke artikel gesteld wordt) dat de man ook strafbaar is door het tonen van zijn tattoos. “Het is aanstootgevend en haat-aanjagend en verzin het allemaal maar (verzin het inderdaad maar). Als je zoiets op je lichaam hebt, dan moet je het bedekken (van wie? Van Willem Jan Ausma die zijn minutes of fame heeft omdat de NOS hem zijn mening vraagt bij een artikel waarin de mening van de NOS toch al overduidelijk is?). Als je het binnen aan hebt, dan heeft niemand er iets over te zeggen. In de openbare ruimte is dat een ander verhaal”, stelt hij (want?). “Als het zichtbaar is voor anderen en iemand wordt daardoor beledigd (wat is dat, belediging?) dan kan die persoon aangifte doen (iedereen kan aangifte doen, Willem Jan Ausma, maar of het tot een zaak komt is heel wat anders, nog los van de vraag of de aangifte überhaupt opgenomen wordt)“.

Puik stukje journalistiek NOS. Een schoolvoorbeeld van het journalistieke adagium ‘beide kanten van het verhaal horen’ en adagium 2 ‘nooit vooringenomen zijn, maar objectief verslag doen van wat er gebeurt’.wat een überfail, NOS

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *