Closeread II

Een heus essay dat ik bekeken heb, lieve mensen, de commentaren staan schuin gedrukt, in italics heet dat geloof ik.

Ben ik “geradicaliseerd”?(Ja) Dat zegt men de laatste tijd weleens. (hoe zou dat toch komen). De kranten schrijven het op, de commentatoren praten het na (omdat het zo is misschien?). Mijn opvattingen zouden “extremer” zijn geworden (klopt). De koers van FVD zou zijn “veranderd.” (klopt) Maar is dat inderdaad zo? (Ja) Ikzelf herken me daar totaal niet in (de eerste keer dat jij je herkent in kritiek moet inderdaad nog komen).

Over immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten denk ik nog steeds hetzelfde: ik ben ertegen (ik ook). Waar het gaat om de onbetaalbare en onzinnige klimaatplannen (dat onbetaalbare, eens, maar ze zijn niet onzinnig), de euro (wat is daar mis mee?), de EU(wat is daar mis mee?) of de onvermijdelijkheid van een NEXIT (was een dingetje van FvD, toegegeven, maar ben er nooit vóór geweest. Je hoeft het ook niet met alles van een partij eens te zijn om erop te stemmen) is er niets veranderd. Ook over belastingen, referenda en moderne architectuur zijn de standpunten al jaren stabiel (moderne architectuur is inderdaad een groot probleem).

De woede van het kartel

Toch is de kritiek op onze partij verhevigd (nee hoor, jullie zijn alleen een stuk debieler geworden). De aanvallen worden venijniger, de verwijten gaan meer richting ‘ontspoord-zijn’ dan ‘niet-mee-eens-zijn’ (klopt, jullie zijn ook verworden tot een jaknikkersbrigade die de Capo Baudet in alles gelijk MOET geven). Maar ik denk dat dit alles niets te maken heeft met bovengenoemde hoofdonderwerpen (ik denk het wel). Het gaat om corona. Nog nooit was de druk om in de pas te lopen op enig maatschappelijke kwestie zo groot als heden ten dage op dit thema. Wie durft in te gaan tegen de mainstream haalt zich de spot en razernij op de hals van kartelpolitiek, big pharma en big tech, van opiniemakers, cartoonisten, modieuze meelopers in de media, enz. (Jullie, ik bedoel natuurlijk eigenlijk jou, Thierry, gaan toch in tegen alles wat je hierboven noemt? Mag toch ook? Het is oliedom en onwetenschappelijk, maar het is niet verboden, dus hou op met dat gejank, vent).

Maar in feite heeft onze partij dus op ieder thema koers gehouden. FVD heeft het meest vastomlijnde partijprogram dat er is: alleen wíj hebben onze ideeën in meer dan 12 boeken opgetekend, uitgewerkt, doorontwikkeld. Kom daar maar eens om bij CDA of VVD! Echter: sinds anderhalf jaar heeft zich inderdaad een nieuwe, onvoorziene situatie voorgedaan (puur en alleen dáárom al is die gedachte van een ‘andere koers’ trouwens ook onzinnig: er wás helemaal geen koers op dit thema dat tot begin 2020 niet bestond!) (nou er wordt al decennia gewaarschuwd voor een pandemie, Thierry. Dat we niet goed voorbereid waren is een ander verhaal, maar onvoorzien was ‘Covid’ niet, sterker nog, we mogen blij zijn dat het een relatief mild virus is). Die nieuwe situatie dus, dat nieuwe thema: het is op dit moment allesbepalend. Alle woede, alle kritiek gaat om ons standpunt over het Chinese virus (wat is een Chinees virus?)

Wat zijn nu precies de feiten?

 • Covid-19 heeft een mortaliteit van tussen de 0,15 en 0,30 procent. Dat is vergelijkbaar met een zware seizoensgriep (mortaliteit, mét lockdowns).
   
 • Het ziekteverloop van Covid-19 is een beetje anders dan dat van Influenza, waardoor verhoudingsgewijs wat meer mensen een beroep moeten doen op de zorg. Maar de zorg is eenvoudig op te schalen waardoor ook dat geen groot probleem hoeft te zijn.
 • We hebben geen enkel idee van de werking van de ‘vaccins’ (hebben we wel). Statistische gegevens zijn niet of nauwelijks beschikbaar(die zijn overvloedig beschikbaar). Berichten over bijwerkingen zijn zorgelijk (die zijn helemaal niet zorgelijk). En langetermijneffecten op zowel individuele ontvangers als op de ontwikkeling van nieuwe mutaties zijn volstrekt onbekend (welke langetermijneffecten bedoel je dan? Overigens is wel duidelijk, op korte termijn, hoe de vaccins werken tegen ziekenhuisopnames, IC en, uiteindelijk, dood. Ze werken daar prima tegen, ook bij mutaties).
 • PCR-tests zijn ongeschikt om besmetting – laat staan besmettelijkheid – vast te stellen (serieus?). En besmetting op zichzelf is ontoereikend om gevaar vast te stellen (immers: het overgrote deel van de besmette mensen, 99.9 procent, merkt er nauwelijks iets van of wordt na een weekje op bed gewoon weer beter) (serieus?)

Geen van deze feiten over Corona is omstreden of dubieus (je praat poep. Het zijn geen feiten maar angstzaaierij, je presenteert dit gelul hierboven als feiten, dat is heel wat anders). Bovenstaande is allemaal gebaseerd op officiële cijfers en algemene observaties (algemene observaties dus, eigenlijk egoïstische onderbuikgevoelens).

Wat we intussen ook weten:

 • Dat ondanks de beperkte mortaliteit van Covid-19, vrijwel overal ter wereld extreem ingrijpende maatregelen zijn ingevoerd (en nog steeds worden ingevoerd, zo gaat Australië – ondanks een hoge ‘vaccinatiegraad’ – nu toch weer in lockdown). Het zijn maatregelen die nog nooit in onze geschiedenis zelfs maar zijn overwogen. Ook niet in oorlogssituaties, tijdens de pest, de cholera, enz. (werkelijk?)
 • Dat het positieve effect van deze maatregelen – voor zover dat er al is – op geen enkele manier opweegt tegen de nadelige effecten, zoals verlies van levensjaren door economisch verval, depressie, sociaal isolement, onvrijheid. Volgens onderzoek van – nota bene – de Nederlandse overheid zélf (!) heeft de lockdown in ons land alleen al meer dan 520.000 kwalitatieve levensjaren gekost. (graag een wetenschappelijke berekening van deze aantallen, een vergelijking met wat er in Brazilië en India gebeurt. Tenslotte: er is een uitbraak van het RS-virus gaande onder kinderen. Nét nadat alle beperkende maatregelen ingetrokken zijn. Met andere woorden: toen die maatregelen er waren, was er nauwelijks sprake van verspreiding ervan, kinderen zaten thuis. Maar nu er versoepelingen zijn, liggen er opeens best veel kinderen in het ziekenhuis. Rara hoe kan dat he Thierry, zou het iets met lockdowns te maken hebben misschien?).
 • Dat de vrees voor “overbelasting in de zorg” vrijwel overal werd gebruikt om de lockdowns te rechtvaardigen, maar dat die capaciteit vervolgens nergens structureel werd vergroot (zo werd het aantal IC-bedden in Nederland onlangs zelfs nog verder verlaagd!). (vergroting van de IC-zorgcapaciteit duurt jaren, je moet zulke mensen eerst opleiden. Lukt je niet in anderhalf jaar)
 • Dat ondanks de beperkte effectiviteit en de risico’s van de vaccins, vrijwel overal extreme druk wordt uitgeoefend om die vaccins tóch te nemen, tot aan dreiging met complete maatschappelijke isolatie bij weigering van deze experimentele injecties. (de vaccins bewijzen dagelijks hun nut, de zorg raakt niet overbelast, er overlijden nog maar heel weinig mensen. Wie wel wil overlijden of althans ernstig ziek wil worden, die moet het vaccin gewoon niet nemen, denk ik dan. Je hebt als antivaxxer betaald voor die zorgverzekeringswet, en dan is het je recht om geïntubeerd te worden, fair enough)
 • En dat PCR-tests gebruikt blijven worden als enig en alomvattend criterium voor het dreigingsniveau, terwijl zij geen besmetting (en al helemaal geen besmettelijkheid) kunnen meten – sterker, dat de Amerikaanse medicijn-waakhond de PCR test inmiddels zelfs heeft afgekeurd. (dit is totale onzin, PCR-tests tonen aan dat je genetisch materiaal van Corona bij je draagt. Dit betekent dat je (ooit) besmet bent geweest).

Het verhaal klopt dus van geen kant (het verhaal klopt wel). Maar waarom gebeurt dit dan allemaal? Wat is er nou toch aan de hand? Zoals altijd zijn er twee potentiële verklari…(man wat word ik moe van jou)

Nou ja ik kon nog even doorgaan, maar wat een achterlijke totaaldebiel is deze man. Met z’n snor.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 2.7 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *